Mowi, Skjervøy Videregående Skole og Morefish samarbeider om kompetanseprogram for RAS-operatører

Nyheter
833

Utviklingssjef i Morefish, Svein Martinsen, mener at leverandørleddet har vært for dårlige til å tilby kompetanseutvikling i forbindelse med leveransene av store RAS-anlegg.

Denne måneden gikk siste smolten ut av Mowis gamle anlegg på Skjervøy. I vår nordligste landsdel har utviklingen av ny produksjonskapasitet for smolt skutt fart, og flere større anlegg er under bygging og prosjektering. Mowi er et av selskapene som bygger ny kapasitet, og nytt smoltanlegg på Skjervøy ferdigstilles rundt nyttår 2019.

Arbeidskraft med god RAS-kompetanse er etterspurt i Norge. Dette er også en utfordring for anlegg i Nord-Norge. Løsningen for Mowi har vært å etablere et samarbeid med kompetansebedriften Morefish i Trondheim, og lage langsiktige løp sammen med Nord-Troms videregående skole Avdeling Skjervøy.

– Vi ønsker å rekruttere lokalt, og Skjervøy Videregående Skole har historisk sett hatt et fruktbart samarbeid med industrien for å utdanne ungdom med riktig kompetanse, sier Øystein Skallebø, driftsleder ved Mowi Sandøra.

Ikke gode nok utdanningsløp
– Utfordringen i industrien som nå skal over på resirkuleringsteknologi, er at det ikke finnes gode nok utdanningsløp i markedet, hverken på universitetsnivå eller i det åpne markedet. Vi tok derfor initiativet til et samarbeid med Morefish, som allerede hadde et kursopplegg for vannkvalitet, og dette resulterte i et utvidet kurs for basiskunnskap om smoltproduksjon i RAS, sier Skallebø.

Utviklingssjef i Morefish, Svein Martinsen, mener at leverandørleddet har vært for dårlige til å tilby kompetanseutvikling i forbindelse med leveransene av store RAS anlegg. Morefish har i samarbeid med Blue Unit og PHARMAQ Analytic, holdt flere kurs for oppdrettere i Norge og på Færøyene.

– Vi erfarer at det mangler helhetlig kunnskap om RAS-prosessene, og i tillegg er det selvfølgelig mye vi ennå ikke vet om RAS, og da spesielt hvordan fisken påvirkes av vannkvaliteten. RAS-anlegg er et avansert prosessanlegg, og operatørene som skal styre dette må ha en basiskunnskap, slik som for andre prosessanlegg, sier Martinsen.

Tre varianter
– Det er utrolig viktig at basiskunnskapen er tilstede hos de som skal jobbe med dette, det er store verdier på spill. Vi har sett eksempler på anlegg som har vært temmelig feilstyrte. Når man jobber med RAS, kan ikke levende versus dødfisk være kvalitetsmålet, det er flere parallelle prosesser som påvirker fiskens kvalitet, og de påvirker også hverandre, sier Martinsen.

H2S, pH-regulering, partikkelfjerning, CO2 fjerning og smoltifisering/desmoltifisering er noen sentrale utfordringer i en RAS-kjede, og som er ekstremt viktig å kontrollere.

– RAS-teknologien gjør det mulig å produsere en meget god smolt, men gjør man ting feil er det tilsvarende stor risiko for å lage dårlig fisk, sier Martinsen.