Mørenot Aquaculture tapte over dobbelt så mye i 2018 som i 2017

Nyheter
1020

Tapte 15,5 millioner kroner før skatt.

Selskapet, som leverer utstyr og konsulenttjenester til havbruksnæringen i Norge og internasjonalt, hadde i 2018 en omsetning på 196,9 millioner kroner. En nedgang på 6,1 prosent.

Resultatmessig ser det for Mørenot Aquaculture en del verre ut. Med en driftsmargin på minus 6,4 prosent og et tap på 15,5 millioner kroner før skatt på, er tallene røde for sjuende gang de siste åtte årene.

– Disse tallene gir ikke et rettmessig bilde av konsernet som helhet og ei heller Aquaculture som er en del av et større bilde, sier konsernsjef i Mørenot, Arne Birkeland til iLaks.

Selskapet er datterselskapet av Mørenot Holding som eier 100 prosent av aksjene.

Egenkapital
Underskuddet i selskapet dekkes av egenkapital, som ved årsskiftet beløp seg til 11,4 millioner kroner. Selskapet har 129,6 millioner kroner i gjeld og med det en egenkapitalandel på åtte prosent.

Mørenot Aquaculture skriver i årsregnskapet at det er eksponert for valutarisiko ved at en vesentlig del av selskapets innkjøp foregår i amerikanske dollar, mens en mindre del av salgsinntektene skjer i den samme valutaen.

«Det inngås i noe gra løpende terminkontrakter eller andre avtaler for å reduserer valutarisikoen og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisikoen», skriver selskapet.

Veien videre
Birkeland mener 2019 har startet brukbart for selskapet.

– Frem til nå har det vært et greit år. Vi ser dog den samme tendensen som resten av bransjen med marginpress og sterk konkurranse, sier konsernsjefen.

I årsregnskapet skriver styret at det ser positivt på mulighet for fortsatt vekst de nærmeste årene.

«Selskapet er i all hovedsak leverandør til norsk og internasjonal oppdrettsnæring som preges av bra inntjening og vekst i volum. Dette bør kunne danne grunnlag for vekst også i leverandørindustrien.»