– Mitt mest lærerike år så langt i livet

Nyheter
175

Etter å ha returnert, betegner han året som et av de mest lærerike, skriver Fjordenes Tidende.

Mistet fire millioner fisk
Han har ansvaret for alt som skjer i Chile med 700 ansatte og en årlig slakt på 36.000 tonn med laks fordelt på to regioner. Laksenæringen i Chile møter store utfordringer og anses ikke som bærekraftig. I fjor mistet selskapet fire millioner fisk, som følge av alger. Totalt tok algeoppblomstringen 30 millioner fisk.

Marine Harvest benytter bare 20-25 av 200 lisenser og er klar på at eksisterende utfordringer må løses før veksten kan komme.

Langsiktig plan
Avisa skriver videre at Gjerde har jobbet mye opp mot myndighetene i landet for å få på plass nye reguleringer. Et ledd i den jobben han har for å gjøre dem mer kostnadseffektive og konkurransedyktige i Chile.

– Nå har vi en langsiktig plan om at vi skal være til stede i landet. Med de mulighetene som finnes her, ligger alt til rette for at laks kan bli landets viktigste næring, sier Gjerde til Fjordenes Tidende.