Mistanke om ILA ved Nova Sea sitt anlegg Skålsvika i Nordland

Nyheter
1345

HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 6. april om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skålsvika.

Det er Nova Sea som driver med oppdrett av laks på lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det er mistanke om ILA ved Nova Sea sin lokalitet Skålevika i Nordland (rød ring). Kilde: Barentswatch

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, dersom mistanken blir bekreftet. I tillegg vil påvisning føre til at det opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.