Mistanke om ILA på Blom-lokalitet

Nyheter
1136

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Gardskråneset i Øygarden kommune i Hordaland.

Lokaliteten drives av Blom Fiskeoppdrett.

«Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås», skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. august om mistanke om ILA på Gardskråneset. Mistanken bygger på kliniske symptomer og positive analyseresultater fra Pharmaq Analytiq. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.