Mild vinter så langt, men analytiker advarer mot for høye forventninger til vekst

Nyheter
761

– Vi må huske på at høyt fôrsalg i Q1 er av mindre betydning enn salget i Q3 og Q4, sier Kolbjørn Giskeødegård, lakseanalytiker i Nordea Markets.

Tall fra Akvafakta viser at det ble omsatt totalt 131.830 tonn innenlandsprodusert tørrfôr for laks og ørret i ukene 49 til 52 i 2018. En liten økning sammenliknet med året før hvor det ble omsatt 131.653 tonn i samme periode.

Giskeødegård forventet godt fôrsalg i desember, og forventer det samme i årets første måned.

– Høyere sjøtemperaturer er viktig for fôrsalget på vinteren, sammen med lavere frekvens på lusebehandling forventer vi godt salg også i januar, sier Giskeødegård.

Samtidig påpeker han at snitt temperaturen i uke 52 var lik året før, slik at det er ikke eksepsjonelt varmt i sjøen.

Fôrsalget fordelt per kvartal i 2017. ILLUSTRASJON: Nordea Markets

– Vi skal også huske på at høyt fôrsalg (høy prosentmessig vekst) i Q1 er av mindre betydning enn salget i Q3 og Q4 siden Q1 normalt er den delen av året der den absolutte utfôringen er lavest. Eksempelvis vil tosifret vekst i Q1 med 16 prosent av totalt fôrsalg være mindre relevant enn endringer i Q3 og Q4, som til sammen utgjør nesten to tredjedeler av årskvantumet, sier Giskeødegård.

Bare spekulasjoner
Giskeødegård forteller at han er spent på hvordan resten av vinteren blir.

– I fjor så vi også gode produksjonsforhold i sjøen frem til tidlig februar, deretter bråsnudde det og man fikk en veldig kald vår med utfordrende forhold. Hvorvidt man får en kuldeperiode om en måneds tid er selvsagt kun spekulasjoner.

Men vedrørende biomasse, så er det verdt å merke seg at Nordea Markets estimerer cirka ti millioner flere individer tatt ut av sjøen i andre halvår 2018 mot samme periode året før.

– Dette hovedsakelig grunnet til dels betydelig lavere snittvekt, særlig mot slutten av året, sier Giskeødegård.

Sommeren og høsten avgjør
Sjømatanalytiker i DNB Markets, Alexander Aukner, spår vekst i næringen dette året, men er også tilbakeholdende vedrørende effekten av den varme vinteren så langt.

– Vi forventer fem prosent volumvekst i 2019 mot 2018, delvis som følge av bedring i biologi (lavere dødelighet og høyere slaktevekt). Det er positivt om veksten har tatt seg opp igjen så langt i vinter, men det er sommeren og høsten som vil være avgjørende for hvor mye vekst vi vil se i 2019, sier Aukner.