Midt-Norsk Havbruk med halvert volum – og kraftig omsetningsfall

Nyheter
441

2016-tallene ble presentert i forbindelse med børsmeldingen som omhandlet salget av MNH til NTS. Der framkommer det at det totale slaktevolumet for fjoråret landet på 8,9 tusen tonn. Det var ned fra 16,9 tusen tonn året før.

Inntektene ble deretter, og i 2016 hadde selskapet en samlet omsetning på 458 millioner kroner – snaut 200 millioner ned fra inntektstoppen i 2015, da 644 millioner kroner.

Ifølge børsmeldingen skyldes inntektstapet delvis inngåtte sikringsavtaler.

Grunnet høye lusetall fikk MNH også vedtak om redusert MTB på lokalitetene i Skrosen i slutten av 2015.

Til tross for at inntektene falt såpass kraftig, kan selskapet likevel glede seg over et solid overskudd. Driftsresultatet endte på 118 millioner kroner, ned fra 145 millioner kroner i 2015.

Likevel skriver selskapet at de forventer en normalisering av slaktevolumet for 2017, og håper å ende opp på 15 tusen tonn.