Mer fiskedød hos Ellingsen Seafood

Nyheter
920

Et par tusen fisk hos Ellingsen Seafood har dødd etter gårsdagens utsett i Tysfjord. Det er foreløpig usikkert om dette skyldes alger.

– Vi må sette ut smolten. Det er et valg mellom pest eller kolera – igjen. Skal fisken dø i settefiskanlegget, eller skal den kanskje dø i havet.

Det sa Line Ellingsen da iLaks besøkte Skrova og Ellingsen Seafood tirsdag, og myntet på beslutningen de tok da de valgte å evakuere fisk fra Skarvhausen. 

Brønnbåten med smolten ble lastet hos Sisomar onsdag, etter at Ellingsen lenge vurderte strømningsforhold og siste algedata, for å fatte en best mulig avgjørelse for hvor de skulle sette ut fisken. Beslutningen ble tatt og Tysfjord ble valgt som lokalitet. Nå er altså et par tusen fisk død.

Fra før har Ellingsen Seafood hatt stor algedød på lokalitet Stabben. 

Ønsker mer fleksibilitet
– Det store spørsmålet er jo hvor vi skal sette ut fisken for å unngå algene, sa Ellingsen tirsdag.

Samtidig skulle hun ønske de hadde flere mulige lokaliteter å sette fisk i.

Tirsdag satte alle de algreammede oppdretterne i møte med Sjømat Norge for å finne løsninger for oppdretterne som har lidd på grunn av algene. 

– Det er klart at det vil være viktig å ha fleksibilitet i forvaltningen til å kunne godkjenne økt lokalitets-MTB på kort varsel i slike akutte situasjoner, sa administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Oppjusterte dødelighetstall
I Troms er det ikke meldt om dødelighet eller andre situasjoner. Fartøyet «Rind» ligger fortsatt til kai i Tromsø og fungerer der som laboratorium.

Nye tall fra Fiskeridirektoratet viser at dødeligheten nå har passert åtte millioner individer. Totalt er nærmere 13.500 tonn laks død etter algeoppblomstringen.