Mener hologrambriller kan forandre fiskehelsetjenesten: – Jeg tror koronakrisen kan fungere som en akselerator for teknologien

Nyheter
1443

Fiskehelsetjenesten i Åkerblå og IT-konsulentselskapet Sopra Steria har nettopp gjennomført et pilotprosjekt for å finne ut om hologrambriller og utvidet virkelighet kan gi bedre helsekontroll ved oppdrettsanleggene, ifølge en pressemelding.

Et godt stykke ute i Frohavet utenfor Trøndelagskysten blir en laks nøye studert av en mann med uvanlige briller. Mannen er fiskeoppdretter og arbeidsplassen er «Ocean Farm 1», verdens første oppdrettsanlegg til havs. Brillene han har på er av typen HoloLens 2, et hologramsett for blandet virkelighet, også kjent som «mixed reality».

Inne på land sitter en veterinær og ser de samme bildene av laksen. Via sin egen PC deltar hun på undersøkelsen. Fiskeoppdretteren får nøye instruks om hvordan han bør gå fram for å ta en prøve fra fisken. Takket være HoloLens-brillene er han veterinærens armer og øyne.

– Fiskehelsetjenesten har egentlig ikke endret seg stort siden 1980-tallet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Erfarne veterinærer er mangelvare i bransjen vår. Dersom vi kan bruke teknologi for å bli mer effektive, kan det bidra til bedre fiskehelse ute på anleggene, sier Lene-Catrin Ervik, leder for fiskehelse i Åkerblå.

Saken fortsetter under bildet.

Prosjektleder for digitalisering Tore Weum og leder for fiskehelse Lene-Catrin Ervik. FOTO: Åkerblå

Testet på SalMars havfarm
Nylig gjennomførte Åkerblå og Sopra Steria et pilotprosjekt med HoloLens 2 ute på SalMars «Ocean Farm 1». Ervik mener prosjektet var svært lærerikt.

– Gjennom piloten har vi fått bekreftet at vi er på riktig vei. Brillene har en relativt lav brukerterskel. Brukeren får god veiledning direkte inn i situasjonen. Noen caser fungerte tilnærmet optimalt, mens andre var litt mer haltende, sier fiskehelsesjefen.

Nå skal Åkerblå og Sopra Steria utforske hvordan det tekniske kan optimaliseres videre, hvordan brillene bedre kan tilpasses bruk i vær og vind og beskrive muligheter og begrensninger i prosjektet videre.

– Vi har noen behov som kan dekkes relativt raskt, men vi må få oppsummert og konkludert før vi peker ut videre retning, forteller Ervik.

Slipper tidkrevende utrykning
Fiskehelseveterinærene ved Åkerblå gjennomfører godt over tusen fiskehelsekontroller hvert år. Den siste tiden har koronasituasjonen komplisert arbeidet med å inspisere landets mange oppdrettsanlegg. Utfordringene med ressursmangel og lang reisevei har imidlertid ridd bransjen i mange år.

– Inntil 70 prosent av arbeidstiden til en fiskehelsekonsulent på oppdrag går med til logistikk. Først må man komme seg til kaikanten, deretter er det gjerne litt venting før båten ut til anlegget kommer. Og selv om inspeksjonen er ferdig for eksempel klokken 12, så er kanskje ikke arbeidsdagen på anlegget over før klokken 18.00. Dét er ingen god bruk av veterinærens tid, sier Ervik.

Deltar fra hjemmekontoret
Hos Sopra Steria hjelper landets fremste kompetansemiljø på Microsoft HoloLens Åkerblå med å teste ut hologrambrillen HoloLens 2. Mens laksen blir inspisert om bord på «Ocean Farm 1», følger en tjenestedesigner og en «mixed reality»-ekspert med på skjerm fra boligene sine på Østlandet. På grunn av den pågående pandemien skjedde det meste av arbeidet med pilotprosjektet fra hjemmekontor.

– Jeg tror koronakrisen kan fungere som en akselerator for denne typen teknologi. Effektiviseringsgevinsten ligger der også i gode tider, men ofte trenger man en omveltning for å få inn slike endringer. Folk må jo få gjort jobben sin, sier Torbjørn Meland, applikasjonsdirektør i Sopra Steria.

Torbjørn Meland. FOTO: LinkedIn

Tester to hypoteser
Han forteller at pilotprosjekter skal teste ut to hypoteser knyttet til HoloLens-bruk ute på oppdrettsanleggene.

– Det første vi vil ha svar på er om en ordinær fiskehelsekontroll faktisk kan utføres av personell på stedet, mens veterinæren deltar gjennom HoloLens 2. Det andre spørsmålet er om mer komplekse inspeksjoner kan utføres av kun én veterinær på stedet, mens en mer erfaren kollega yter fjernbistand, beskriver Meland.

Øyeblikkelig bistand ved akutte behov
Lene-Catrin Ervik i Åkerblå understreker at planen ikke er å fjerne veterinærene fra felten. Hun ser på mixed reality-teknologien som et nyttig supplement til de tjenestene fiskehelseaktøren allerede leverer til sine kunder.

– Også i fremtiden skal veterinærer jevnlig ut på anlegg, men dersom vi kan bruke mindre tid på rutinearbeid uten at det påvirker kvaliteten, så vil vi kunne spre kompetansen vår på flere oppdrag. I tillegg kan det være svært nyttig at det ikke gårtolv timer fra en potensielt akutt situasjon oppstår med fisken i et anlegg og til en veterinær er på plass for å undersøke. Med denne teknologien trenger det bare ta minutter, sier hun.

Sunn fisk viktig for oppdrettsvekst
På norske akvakulturanlegg svømmer og krabber det rundt laks, ørret, kveite, røye og skalldyr til en førstehåndsverdi på nesten 70 milliarder kroner, ifølge en 2018-måling fra Statistisk sentralbyrå. Ervik ser ikke bort fra at pilotprosjektet kan bli et løft for industrien som mange peker på som en naturlig arvtaker etter olje- og gassepoken.

– Fiskevelferd er en nøkkel for videre vekst i oppdrettssektoren. Får vi mer ut av den begrensede ressursen som fiskehelsepersonell er, så det er klart at dette kan være et av bidragene for næringens vekstmuligheter, sier hun.

Tjenestedesigner Ingri Skogsrød hos Sopra Steria følger med på piloten via Microsoft Teams. FOTO: Sopra Steria