– Mekanisk avlusning har kommet for å bli

Nyheter
3714

Selv om de aller fleste oppdrettsselskaper klarer å holde lusemengden i sjakk, er både fiskehelsepersonell og Mattilsynet bekymret for den økte bruken av mekanisk behandling mot lakselus.

I en tidligere artikkel påpekte Mattilsynet at bruken av mekanisk avlusning er femdoblet på ett år. Hittil er det rapportert mer enn 500 mekaniske behandlinger, samtidig har Mattilsynet fått inn 198 meldinger om hendelser med dårlig velferd, skader og fisk som har dødd under og etter avlusing.

Les også: Mekanisk avlusning har sin mørke bakside

Det pekes på at det er forebygging som gjelder.

Trengig – en kritisk fase
Steinsvik leverer Thermolicer, som har blitt en svært populær metode å fjerne lakselusen på.

Næringen forsøker mye for å kvitte seg med lakselusen. Thermolicer blir stadig mer brukt.

– Velferdsvurderinger må gjøres før og under hver eneste operasjon av oppdretterne selv og kvalifisert fiskehelsepersonell. Vi ser på trenging som en spesielt kritisk faktor, særlig på svak fisk. Økt kapasitet per maskin vil bidra til redusert trengetid og gjøre avlusingen mer skånsom for fisken, sier Tore Laastad i Steinsvik til iLaks.

Utover dette peker Laastad på at alle metoder for behandling av fisk har sine utfordringer, og han mener dette gjelder både for medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder.

– For de ikke-medikamentelle metodene handler det om å optimalisere hvert enkelt steg i prosessen. Fiskepumpen må være optimalisert for størrelsen på fisken og løftehøyde. I tillegge må transportrør  ha skånsomme bend og rette dimensjoner. I de tilfeller fisken skal avsiles må utformingen av avsileren være så skånsom som mulig. Spesifikt for vår Thermolicer, som i praksis er storskala dyppbehandling av fisk i lunkent vann, handler det det om rett temperatur og oppholdstid. Fokus på detaljene og økt erfaring hos oppdretterne er de viktigste faktorene for å påse at skånsomheten er optimal, forklarer Laastad.

Mekanisk avlusning har kommet for å bli
John Arne Breivik i Stingray tok i en tidligere artikkel på iLaks til orde for å mene at næringen kanskje ikke er flink nok til å forebygge for å unngå å havne i en vanskelig lusesituasjon.

Les også: – Må skille mellom de ulike medisinfrie avlusningsmetodene

Dette er Geir Skarstad i Skamik ikke uenig i.

– Da vi startet opp med Skamik (lusespyling), var det å skaffe til veie et redskap som skulle være forebyggende. I tillegg til andre forebyggende tiltak, skal man klare å ha kontroll på både lus og fiskevelferd, mener Skarstad.

Han mener også at mekanisk avlusning har kommet for å bli, men påpeker at utstyret må brukes varsomt for å ha den forebyggende effekten som er hensikten.

– Det er derfor viktig at man å gå inn på et tidlig tidspunkt. Da får man ikke den enorme spredningen. De som sliter i dag har trolig havnet i en ond sirkel, hvor lusemengden i utgangspunktet var for høy. Gode rutiner er viktig, og jeg mener at mekanisk avlusning må inn i rutinen på lik linje med notskift. Da unngår man at fisken behandles for tøft, sier Skarstad.

Han påpeker videre at dersom man først kommer  bakpå må man bruke mer kraft for å få lusen av.

– Mye og stor lus krever mye mer trykk og hard børsting. Skamik er ikke ment å brukes til slik brannslukking, understreker Skarstad.

Han forteller videre om gode erfaringer der maskinene kjøres for halv maskin og på lave lusenivåer. Fisken skal da være skånsomt behandlet og kan gå rett ut i merden og fôres normalt.

– Man kjøper seg tid på dette, og det kan gå opp til halvannen måned før man trenger å behandle fisken igjen. Dersom man i tillegg fører fisken  tilbake til en merd med skjørt og rensefisk, vil man vinne enda mer tid, sier Skarstad.

Jan Harald Hauvik i Brønnbåteierens forening har tro på at teknologien på mekanisk behandling vil videreutvikles til å bli mer skånsom. Foto: Elisabeth Nodland

Alle tilgjengelige forebyggende metoder må tas i bruk
Bruken av brønnbåter til avlusning har også økt den siste tiden. Både til medisinsk behandling og til avlusning med ferskvann.

– Brønnbåteierne er opptatt av at luseproblemene skal løses, slik at oppdrettsnæringen får lov til å vokse igjen. Det er alle best tjent med, sier  Jan Harald Hauvik, styreleder i Brønnbåteiernes Forening til iLaks.

Han mener det er alvorlig dersom det er slik at noen av de ikke-medikamentelle metodene (mekaniske avlusningmetoder) som benyttes i dag overbelaster fisken.

–  Vi tror samtidig teknologien vil videreutvikles til å bli mer skånsom. Når det gjelder brønnbåten sin rolle innen avlusing vil den fortsatt være viktig.  Luseproblemene må tas på alvor, og alle forebyggende og bekjempende metoder må være tilgjengelig og benyttes på klokeste og fiskevelferdsmessig beste måte, sier Hauvik.