Mattilsynet: – Vi må se på hvordan vi skal forholde oss til termisk behandling

Nyheter
1297

Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, sier at Mattilsynet foreløpig ikke har noe forbud mot termisk behandling, men at oppdrettsnæringen må ta hensyn til den nye kunnskapen.

Tidligere denne uken var var Mattilsynet, Vetrinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI), representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Kystrederiene til stede under presentasjonen av rapporten fra forskningen som viser at oppdrettslaks viser klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann over 28 grader.

– Vi har ikke forbudt termisk behandling over 28 grader. Vi ser selvsagt at dette er et viktig verktøy for næringen, men det må benyttes med forsiktighet og hensynet til fiskevelferd må vurderes i det enkelte tilfellet, sier Wilmann til iLaks.

Rapporten ble delvis lagt frem allerede i mars i år.

Vil følge opp
Formålet med møtet var å presentere tidligere forskning og resultatene fra den siste forskningen som Mattilsynet har bestilt fra VI og HI.

– Vi har ennå ikke bestemt hvordan vi skal håndtere dette forvaltningsmessig, ut over det vi allerede har signalisert om at vi vil veilede om den nye kunnskapen og følge opp med tilsyn og virkemidler i tilfeller hvor bruk av metoden gir høy dødelighet eller skader på fisken, sier Wilmann og legger til:

– Fremover vil vi vurdere hvordan vi ut over dette skal forvalte den nye kunnskapen. Formålet med møte var å få synliggjøre litt mere konsekvensene av den nye kunnskapen og den totale verktøykassen som næringen har i lusehandlingen.

Et helhetsbilde
Wilmann forteller at Mattilsynet fremdeles vurderer hvordan man forvaltningsmessig best kan ivareta fiskevelferden.

– Termisk behandling må ses i sammenheng med helhetsbildet og andre behandlingsmetoder. Vi er opptatt av verktøykassen til næringa, men det er klart vi må se på hvordan vi skal forholde oss til termisk behandling spesielt fremover, sier hun.

Rapporten fra VI og HI ble laget på bakgrunn av meldinger til Mattilsynet om skade på fisk under termisk behandling.