Mattilsynet har behandlet 15 klager på saker om unntaksvekst – ingen fikk medhold

Nyheter
986

Mattilsynet har behandlet 50 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 gjorde det ikke og fikk avslag. 15 avslag ble påklaget, men ingen fikk medhold.

Det går frem av en pressemelding fra Mattilsynet onsdag ettermiddag.

15 vedtak knyttet til 12 lokaliteter ble påklaget. Mattilsynets hovedkontor behandlet klagene, og alle vedtakene ble opprettholdt i klagerunden, noen med litt utvidet begrunnelse.

I forbindelse med kapasitetsøkning søknadsrunde 2019 behandlet Mattilsynet først, og i egen prosess, om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet var oppfylt.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag med videre.