Marine Harvest er svært fornøyd med næringskomitéens innstilling

Nyheter
672

Stortingets næringskomité har i dag avgitt sin innstilling knyttet til regjeringens havbruksmelding. Der har de ulike politiske partiene kommet til enighet i om hvordan fremtidens oppdrett skal se ut.

– Vi er svært fornøyd med det næringskomiteen har presentert i dag. Det er en stor styrke for næringen å ha en samlet komite i ryggen, sier Hjetland, til iLaks.

– God balanse
Han mener at Næringskomiteen har gjort en grundig jobb for å sette seg inn i saken.

– Det virker som de har lyttet til alle relevante aktører, og har klart å skape en god balanse, forteller han.

– Glade for at oppdrettskommunene får mer
Et av punktene som næringskomitéen pekte på var at de var enig i at de kommunene som driver med oppdrettsvirksomhet skal får en større del av kaka. Det ble foreslått at 80 prosent av vederlaget for nye oppdrettskonsesjoner skal gå til kommunen, mens de resterende 20 prosentene skal gå til staten.

Marine Harvest er et av de selskapene som i stor grad ville blitt berørt dersom en arealavgift ble innført. Nå er det klart at det ikke blir noen arealavgift.  På tross av dette er selskapet likevel glade for at en større del av vederlaget går til kommunene.

– Marine Harvest er glad for at det tildeles mer til kommunene. Vi har lenge vært opptatt av at kommuner som legger til rette for havbruk, skal få en større del av kaken, sier Hjetland.