– Marine Harvest blir vår største kunde

Nyheter
1415

Syv nye selskaper ligger an til å bli tatt opp til handel når markedsplassen Merkur Market åpner 13. januar. Aldri før har så mange nye selskaper debutert på Børsen på samme dag. Rognkjeksprodusenten Atlantic Lumpus er en av dem.

Dermed ble det tidenes bjelleseremoni ved Oslo Børs, onsdag morgen. Alle de syv nye selskapene ringte i børsbjellen etter tur og fra flere børsbalkonger.

Det er for øvrig stor spennvidde i selskapene, i tillegg til god geografisk spredning.

Ny rognkjeksprodusent
Atlantic Lumpus blir drevet av gründeren Dan Kristian Larssen som har investert 34 millioner kroner i det som blir Norges første toppmoderne landanlegg for oppdrett av rognkjeks.

For å finansiere anlegget ble det vinteren 2014 valgt å foreta to emisjoner. Dagens eiere er gründer Dan K. Larsen som sitter med 30 prosent. Zinko Holding med 60 prosent og prosent av aksjene OG Nistuå med 10 prosent.

Knappe halvannet år etter oppstart velger selskapet å bli notert på Oslo Børs.

Storkontrakt
– Bruk av rognkjeks er en miljøvennlig måte å behandle laksen mot lakselus på. Vi mener vi har mye med å bidra med for næringen, og vi er første mann ut med å bruke full resirkulering (RAS) på vårt anlegg, sier Larssen, under pressemeldingen i etterkant av åpningen av Oslo Børs, onsdag.

Han forteller at selskapet allerede har inngått kontrakter frem til 2018.

-Vår største kunde er verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest. Deres mål er en fullstendig kjemi-fri lusebekjempelse og det tror de de skal klare innen få år, blant annet ved hjelp av rensefisk og andre ikke-medikamentelle metoder. De har valgt oss som leverandør, og har også vært en god støttespiller underveis, sier Larssen.

 Merkur Market for de små
Merkur Market er et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet, samt store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked.

Merkur Market er en multilateral handelsfasilitet underlagt verdipapirhandelloven med forskrift og markedsplassens egne regler. Regelverket er mindre omfattende enn for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Merkur Market er ikke et regulert marked, og er derfor ikke underlagt børsloven og børsforskriften. Investorer bør ta hensyn til dette, heter det i en børsmelding.