– Mange rognkjeksprodusenter har mangelfulle helseattester

773

– Helsekontroll med rensefisken børe være like viktig som helsekontroll hos laks. Den kan få bakterieinfeksjoner og mekaniske skader som følge av miljø, håndtering, finnebiting, etc., på lik linje med laksen, sier Østvik.

Han understreker at det er mye man ikke har kontroll på, som man må få på plass, for å kunne lykkes med rognkjeksen på en god måte.

Vanskelig å sette diagnose
– Ofte får rognkjeksen blandingsinfeksjoner og det er vanskelig å vite hva som er kilden. Ofte står vi uten noen diagnose etter at det er gjort prøvetaking, og det er frustrerende. Rensefisken går også veldig raskt i oppløsning etter at den er død. Det er derfor vanskelig å finne den igjen i dødfiskhåven, og finner vi noen, er den vanskelig å diagnostisere, sier Østvik.

Mangelfull helseattest
I tillegg til sykdom og diagnostikk, blir det også påpekt at det er store variasjoner på hvordan man drifter og røkter rognkjeksen, både før og etter den kommer i nøtene.

– Et helseproblem er summen av mikroorganismer og miljøet den lever i, samt drift. Grunnen til at mye rensefisk dør, kan også skyldes dårlige driftsrutiner og miljø, og ikke alltid sykdom. Det er mange spørsmål som står ubesvart og som stort sett håndteres individuelt hos hver enket aktør, sier Østvik.

Dette mener han igjen fører til at man ofte har mangelfulle helseattester på rognkjeks.

– Som regel står det at fisken ikke har fått påvist noen av de listeførte sykdommene. Dette er i og for seg uinteressant. Det som er viktig er hva ikke-listeførte sykdommer den har hatt, samt generell informasjon om helsehistorikk. Dette må på plass og kan være avgjørende for å lykkes videre, avslutter Østvik.