– Målet er jo å øke, så da må det tilrettelegges

Nyheter
0

Arbeiderparti-ordfører i Bremanger kommune, Anne Kristin Førde, sier at alle må jobbe sammen for at målene som er satt skal nås. 

Førde forteller til iLaks at det har vært pågang fra de lokale oppdrettsaktørene etter at grunnrenteforslaget ble kjent, men at hun hører det er en del uro.

– Det er noen operatører som har vært nokså bekymret, ja, sier hun.

– Vi hadde også en del uro i næringen da grunnrenteskatten kom opp i diskusjon forrige runde – da den ble kansellert. Men vi forventer at det blir litt urolig, før vi finner en løsning.

Hun forteller at det ikke er noe i hennes kommune som er kansellert eller satt på pause, men sier at de ønsker å jobbe tett på næringen for å tilrettelegge best mulig.

– Personlig, som ordfører, så ser jeg hva som skjer. Vi jobber jo for at det skal komme en minnelig løsning for alle. Og for at det skal fortsette slik det er i dag.

Penger
Hun er tydelig på at det er betydelige summer som kommer inn i kommunekassen i form av skatter, men sier at de er forsikret om at de gjennom ordningen fra regjeringen, vil motta minst like mye.

Ordfører i Bremanger, Anne Kristin Førde. Foto: Arbeiderpartiet

– Innad i partiet har vi fått forsikringer om at det skal innordnes slik at det er levelig for alle parter.

– Det har ikke kommet noe konkret hva vi skal motta, men vi har lovnader på at vi ikke kommer til å tape noe uansett.

Førde sier at det selvsagt er synd at regjeringen ennå ikke kan fortelle hvor stor den endelige skattebelastningen blir for operatørene innen havbruk.

– Det er synd at man skal operere med at vi ikke vet hva totalen blir. De vet ikke, og da vet ikke vi vår egen fremtid heller. Det går jo på våre inntekter også.

Trenger næringen 
Hun forteller at de per nå jobber med statsforvalteren om en ny arealplan, slik at det kan tilrettelegges for mer vekst i kommunen.

– Vi har per i dag flere aktive søknader om å etablere mer havbruk i kommunen. Både i fjordene, men også på land.

Hun er tydelig på at det er mye som står på spill. Både for små kommuner og næringslivet.

– For oss vil det være et enormt tap om vi ikke klarer å opprettholde det som allerede er etablert her. Det er skatt som beriker kommunene. Målet er jo å øke, så da må det jo tilrettelegges. Vi har satt store mål, så da kan man ikke sette kjepper i hjulene, avslutter hun.