Losna Seafood vant rettssaken mot staten

Nyheter
0

Losna Seafood, med gründer Geir Nordahl-Pedersen i spissen, fikk i 2020 en konsesjon for produsere 28.600 tonn laks på land på øyen Losna i Solund kommune. Så ble konsesjonen trukket tilbake.

Losna Seafood har nå vunnet saken mot Nærings- og fiskeridepartementet som gikk i Førde tingrett over fire dager i september. 

– Dette var en god og viktig dag for hele bransjen, sier Nordahl-Pedersen til iLaks.

Etter å ha lest gjennom dommen er han ikke i tvil om at staten har brukt regelverket feil og tror dette blir en dom med stor betydning for flere selskaper som satser på land.

– Dommen er nokså klar, at det er ikke noe tvil. Vi har brukt to og et halvt år på denne saken, som vi selvsagt skulle vært foruten, men nå tror jeg vi baner vei for og hjelper en hel næring med denne dommen.

På land
Grunnen for at konsesjonene ble trukket tilbake var at Fiskeridirektoratet ikke mente at anlegget var klassifisert som et landbasert oppdrettsanlegg, men et sjøanlegg. Det ville ment at selskapet måtte betale full pris for konsesjonen Selskapet mente vedtaket var ugyldig og varslet søksmål mor staten. 

Etter å ha sett på saken i 2021, valgte Nærings- og fiskeridepartementet å støtte seg til beslutningen om at konsesjonen ble trukket tilbake.

«Departementet har vurdert omgjøringsbegjæringen, men ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket av 25. februar 2021, og vi viser i all hovedsak til dette», het det i brevet fra departementet da.

Nå som saken er over, er Nordahl-Pedersen klar på at prosjektet nå kommer i gang.

– Nå tar vi videre skritt for å komme i mål med prosjektet vårt, legger han til.

Grundig
Advokat Bjarte Aambø fra Øverbø Gjørtz, sier seg fornøyd med utfallet av rettssaken, og omtaler avgjørelsen som grundig.

– Det har vært en lang om omstendelig prosess frem mot rettssaken, som varte i fire dager. Vi har nå fått en dom, som er svært grundig – og der vår klient altså får medhold i hovedspørsmålet. Grundigheten i dommen gjenspeiler det prinsipielle i saken. Selv om utfallet, sett fra vårt ståsted, ikke er overraskende, er vi likevel veldig glad på klientens vegne. Ikke minst fordi han har vist et stort mot, og lagt ned betydelige ressurser for å komme frem til dette resultatet, sier han.

Les også: Losna Seafoods landbaserte eventyr står i fare

Her, inne i en 410 meter lang fjellhall, vil Losna Seafood etablere oppdrettsbasseng. ILLUSTRASJONSFOTO: Losna Seafood