Lerøy Aurora vil øke aktiviteten i Nord-Troms og Finnmark

Nyheter
1400

Regjeringen åpnet i 2015 for at havbruksnæringen kunne øke aktiviteten på lokaliteter med svært lite lakselus med inntil fem prosent. Som motytelse må selskapene holde antall lakselus under 0,2 kjønnsmodne per fisk og betale et vederlag på 1 million kroner per konsesjon.

Har funnet godt egnede lokaliteter
En lakselus-grense på 0,2 betyr i praksis at selskapet må planlegge for at det ikke skal være kjønnsmoden lakselus på lokalitetene.

– Lerøy Aurora har identifisert lokaliteter som har naturlige forutsetninger for å unngå smitte av lus fra andre anlegg, og i liten grad er utsatt for smitte fra villaks og effektivt kan fjerne eventuelle lus som påføres fra villaks eller med havstrømmene, forteller Stig Nilsen i Lerøy i en melding til iLaks.

Glad for at vertskommunene får mer
80 prosent av vederlaget på 14 millioner kroner vil tilfalle kommuner og fylker gjennom Havbruksfondet. Havbruksfondet er en ordning etablert av regjeringen for å gi kommuner og fylker med havbruksvirksomhet en direkte andel av de midlene havbruksnæringen betaler inn til det offentlige.

– Lerøy har arbeidet for å øke kommunenes andel av vederlaget for MTB tildelinger og vi er positivt innstilt til at en større andel av innbetalte midler nå tilfaller kommunene direkte på denne måten. Vi ser frem til at det nye forvaltningsregimet kan trå i kraft og bidrar til videre utvikling av næringen og økte inntekter til våre vertskommuner, sier Nilsen.