Lavere ordrebeholdning for Marel Fish førte til 50 prosent EBIT-nedgang i fjerde kvartal

Nyheter
796

Selskapet hadde samlet en EBIT-margin på 14,6 prosent i 2018.

Det islandske selskapet sier at ordreboken bremset opp etter en god første halvdel av 2018, men legger til:

– Det var god spredning både geografisk og på ulike produkter i ordrer mottatt i 2018. Dette inkluderer grønne prosjekter og ordre fra laksesektoren i Chile, Frankrike og Norge.

Selskapet fremhever ombygging av en fabrikk i Chile som et av deres store prosjekter.

EBIT for året var 12,6 millioner Euro (FY17: 5,6 millioner Euro) og EBIT-marginen var 7,9 prosent (FY17: 4,2 prosent). Marel har hatt operasjonelle forbedringer de siste kvartalene, men EBIT i 4. kvartal ble påvirket av lavere ordrebeholdning og mangel på store ordrer, noe som resulterte i EBIT på 1,1 millioner Euro (4Q17: 2,1 millioner Euro) og EBIT margin på 2,9 prosent.

– Den kortsiktige driftsmarginen for Marel Fish ville sannsynligvis justeres nedover, men ledelsen er rettet mot middels og langsiktig EBIT marginutvidelse for bransjegruppen, sier selskapet.

Marel Fish sier videre at de er fokusert på å bli fullstendig leverandør til oppdrettslaks og andre arter. Selskapet legger til at høyere investeringer i innovasjon og større vekt på standardisering av virksomheten leverte gode ordrer og forbedrede marginer.