Lavere omsetning enn forventet for Sterner

Nyheter
531

Men selskapet snudde et negativt resultat fra 2017 til et positivt i 2018.

Skiensbedriften endte 2018 med et resultat før skatt på 8,6 millioner kroner, en forbedring fra året før, hvor selskapet tapte 6,9 millioner kroner før skatt. Med det endte selskapet med en driftsmargin på 4,2 prosent. Selskapet hadde i fjor en negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 1,2 millioner kroner.

Styret skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at utviklingen i omsetningen har vært lavere  enn forventet, og at det skyldes en rekke faktorer.

«Flere prosjekter har vært krevende og selskapet har ansatt mange nye medarbeidere. Samtidig har en økt utenlandssatsing krevd mye ressurser», skriver styret i sin beretning.

Likevel fornøyd
Hele selskapets overskudd overføres til egenkapital, som ved utgangen av året beløp seg til 29,4 millioner kroner. Egenkapitalandelen er med det steget fra 19,5 prosent til 38,8 prosent.

«Styret er tross liten økning i omsetning, godt fornøyd med selskapets drift og at resultatgrad og egenkapital er forbedret selv med uteblitt økning i omsetning», beretter styret.

Resultatgraden i selskapet var i 2018 4,6 prosent.

Store forventninger til oppdrett
I 2019 forventer styret en større vekst innen oppdrett, først og fremst fordi de forventer flere ordrer på eksportmarkedet.

«Styret har store forventninger til videreutviklede løsninger innen fiskeoppdrett. Forventet også stabil vekst innen de andre av våre markeder», skriver styret.

Sterner leverer prosesskomponenter og komplette systemer innen vannbehandling. De har kunder innen akvakultur, brønnbåter, næringsmiddelindustri og kommuner.

iLaks har ikke lyktes å komme i kontakt med administrerende direktør Bjarne E. Pettersen til denne saken.