«Laugar» fjerner lus på fisk inntil ti kilo

Nyheter
2799

Som en del av FoU-opplegget og SkatteFUNN-prosjekt har hver enkelt spyling blitt kartlagt med tanke på effekt i fjerning av lakselus, fiskehelse, sulting før vasking og tid før fisken har vært tilbake i full appetitt. Dødelighet og følgeskader har også blitt kartlagt.

– Flatsetsund Engineerings (FLS) lusespyler på «Laugar» har spylt fisk inntil ti kilo. Nå jobber vi konkret med å utvikle løsninger for å håndtere enda større fisk, kanskje opp mot 15 – 20 kilo, sier Karl Ove Eines, daglig leder i Pure Shipping i en pressemelding.
I ettertid har de i etterkant av 2016 sesongen sendt ut spørreskjema og foretatt telefonintervju av alle som har benyttet Laugar i 2016. De har mottatt mange og godt detaljerte svar og er meget takknemlig for det, understreker selskapet.
Gode rutiner for vask og desinfeksjon er viktig. Foto. Pure Shipping

Raskt tilbake på fôret
Vanligvis sultes fisken som skal behandles i fire til fem døgn før vi foretar en avlusing. Allerede samme dagen som spylingen foregår, er fisken tilbake på minst 50 prosent foring, sammenlignet med utforing før fisken ble satt på sult. Videre øker appetitten til omlag 75 prosent på dag fire, og 100 prosent på dag seks.

Vil firedoble kapasiteten
Pure Shipping ble etablert som et samarbeid mellom Erviks Laks og Ørret, Pure Norwegian Seafood og Smølamiljøet. Planen var at «Laugar» skulle løse utfordringer med spyling av lakselus hos de tre samarbeidspartene, og at de skulle ha god kapasitet internt.

– Høsten 2016 har vi hatt mye ledig kapasitet som vi har benyttet hos eksterne kunder. De konkrete planene for 2017 er å oppgradere» Laugar», samt å øke kapasiteten, sier Karl Ove Eines, som også jobber med et nytt båtprosjekt.

Dersom det realiseres, vil kapasiteten firedobles i 2017, sammenlignet med 2016.

Variabel effekt
Når det gjelder effekten med å fjerne lus, så varierer dette mellom anlegg. Enkelte anlegg har hatt fisk med latent sykdom, noe som har ført til at de har måttet være ekstra varsomme. I slike tilfeller blir reduksjonen i lus, mindre enn der fisken er helt frisk. Selskapet opplyser om at det vanligvis fjernes ca. 50-75 prosent av fastsittende lus. Effekten på bevegelige lus er i størrelsesorden 90-100 prosent, og det samme for voksne hunnlus. Totalt fjernes vanligvis mellom 92 og 99 prosent.