Landets fjerde største oppdrettskommune setter foten ned for oppdrett

Nyheter
3032

– Altaelva er en del av identiteten til folk. Vi er stolte av den. Denne juvelen kommer ikke tilbake igjen hvis den blir ødelagt, sier ordføreren i Kommunal Rapport.

Villaksen står sterkt i kommunen, og Nielsen forbereder seg på å forsvare den med det hun har. Det er regjeringens ambisjoner for oppdrettsnæringen som engasjerer politikerne og lokalbefolkningen sterkt.

Selv om oppdrett har eksistert i området siden 80-tallet, og selv om det bidrar til arbeidsplasser med etterfølgende ringvirkninger, er de nå bekymret for at lakselus, fiskesykdommer og rømming skal ødelegge for Altaelva. Hun er derfor ikke samstemt med regjeringen som ønsker å femdoble produksjonen av laks innen 2050.

Krever avgift og økt råderett
Nielsen sitter i styret i Nettverk for kyst- og fjordkommuner og går i bresjen for et ordføreropprør foran høstens stortingsvalg. Ordførerne i 71 oppdrettskommuner fra Tvedestrand i sør til Nordkapp i nord krever at kommuner som legger til rette for næringen, skal få sin andel fra økningen, samt større råderett over egen kystsone.

– Skal regjeringens ambisjoner innfris, må man ha kommunene med på laget. Vi må få inntekter for å være tilrettelegger, og vi må få mer medbestemmelse over våre arealer. Med litt samspill kan man oppnå disse ambisjonene, men jeg tror ikke man oppnår det ved å være i konflikt med kommunene, sier Nielsen til Kommunal Rapport.

Vil innføre et midlertidig bygge- og deleforbud
Kommunen har følt eg overkjørt av direktoratet i Norwegian Royal Salmon saken, der selskapet har ønsket å utvide produksjonen på en allerede eksisterende lokalitet. Lokale politikerne har sagt nei til en slik økning, men direktoratet har likevel  gitt tillatelse. Dersom øvrige myndigheter går på tvers av kommunens ønske, vil kommunen bruke plan- og bygningsloven og innføre et midlertidig bygge- og deleforbud, noe som vil blokkere for den planlagte utvidelsen til NRS.

Alta har startet arbeidet med ny arealplan, og gjort det klart at det skal foretas en ny miljøkartlegging før det legges til rette for økt oppdrett. Rapporten er ventet senhøstes 2017. Siste undersøkelse i offentlig regi ble gjort i 2004.

Per Magne Bølgen i Norway Royal Salmon, sier til Kommunal Rapport, at han forstår politikernes bekymring for Altaelva, men ikke at de sier nei til at selskapet kan øke produksjonen.

Ved siden av NRS, er Grieg Seafood den største arbeidsgiveren i kommunen. iLaks har ikke lykkes i å hente ut kommentar fra ledelsen i denne saken.