Lakserømming fra Floknes Fiskefarm

Nyheter
0

Omfanget av rømmingen er fremdeles uavklart, men selskapet bekrefter at det er fanget inn 25 oppdrettslaks i gjenfangstgarn etter hendelsen.

Det var i forrige uke at Flokenes Fiskefarm meldte om rømmingen som skjedde ved lokaliteten Storevik i Førdefjorden, melder Fiskeridirektoratet.

Årsaken til rømmingen skal være at selskapet oppdaget et hull i nota i forbindelse med en arbeidsoperasjon ved anlegget.

Fisken har en størrelse på omlag fire kilo. Fiskeridirektoratet følger opp saken og vurderer eventuelle tiltak i omkringliggende vassdrag fortløpende.