Lakseprisane ytterlegare ned

Nyheter
1596

Høgt volum presser ned lakseprisane.

– Eg har ikkje gjort noko som helst. Marknaden er veldig svak. Det ser ut som det går nedover, som følgje av mykje uselt fisk tydelegvis. Eg trur det vert vanskeleg, seier ein eksportør til iLaks. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

50 kroner for 3-4 kilo
Prisane varierer frå 50 til 55 kroner/kiloet, alt etter storleik, ifølgje ein annan eksportør.

– Me har heller ikkje gjort noko, men me ventar 42 kroner for 2-3 kg, 50 kroner for 3-4 kg, 52 kroner for 4-5 kg, 53 kroner for 5-6 kg, og 55 kroner for 6 kg+, seier han.

– Det verste me har høyrd er 48 kroner, Oslo-pris, for 3-4 kg, seier han vidare.

– Eksportørane taper pengar
I ein avventande marknad er det gjort få transaksjonar før klokka 13.30 fredag. Prisen går ytterlegare ned frå førre veke, og eksportørane sit stadig på gjerdet.

– Oppdrettarane står og krigar, dei vil ha opp prisane, medan eksportørane er avventande, seier ein importør.

– Gjennom veka har me kjøpt litt billigare enn kva me kunne gjera førre fredag. Det fører til litt ekstra press når eksportørane tapar litt pengar denne veka, legg han til.

Han har enno ikkje høyrd konkrete prisar, men presiserer at det vil gå ned frå førre veke.

– Tradisjon med fall siste veka i juni
Ein annan eksportør er ikkje overraska over fallet. Også han nemner prisar på 53-54 kroner kiloet.

– Dette er siste veka i juni, og då er det tradisjon at det går litt ned. Det er slik siste veka i både mai og juni, seier han, og legg til at han trur prisane vil ta seg opp i juli.

Trur ikkje på oppgang
Der er det likevel fleire som er uenige.

– Eg trur ikkje det går opp neste veke. Det er for store volum til det, seier han.

– Det ser ikkje ut til å gå. Volumet er for stort, seier ein annan.