Kystverket korrigerer utspill fra Fjord Visjon Lax

Nyheter
333

I en artikkel, hentet fra Gjengangeren, hevdes det at Fjord Visjon Lax har fått tillatelse fra Kystverket til å drive fiskeoppdrett i Oslofjorden.

Dette avvises nå av Kystverket i en ny sak i Sandefjords Blad.

– Vi har ikke mottatt noen søknad fra ham, sier regiondirektør Harald Andreassen i Kystverket til avisa.

Mads Bækkelund i Fjord Visjon Lax baserer tillatelsen på en epost som  seniorrådgiver Thor Messel i Kystverket har skrevet til ham.

– Dette er forhåndssamtaler. Det har jeg også presisert for Bækkelund en rekke ganger. Det går tydelig fram av eposten at vi er skeptiske til anlegg som presser fritidsbåtene ut i Hovedleden, sier seniorrådgiver Thor Messel til Sandefjords Blad.