Kvingra sletter tidligere vekstrekorder

Nyheter
15704

Med en snittvekt på 6,8 kilo rundvekt, sletter den værutsatte lokaliteten Kvingra alle tidligere vekstrekorder for samdriften Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya.

Den 1. august 2016 startet produksjonsleder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk (MNH) et lite høstutsett på 690.000 smolt. Planen var å teste ut Kvingra, en ny og værutsatt lokalitet ut mot storhavet ved Hortavær, nord for Leka.

Tilnærmet perfekt utsett
Kombinasjonen av ny lokalitet, nytt fôr og en god produksjonsplan ga resultater: MNH /B har aldri tidligere hentet ut større laks enn i høst. Smolten som ble satt ut med gjennomsnittsvekt på 98 gram. Ferdig utslaktet i uke 50 rapporterer Øren en gjennomsnittsvekt for hele utsettet på 6,82 kilo. I den beste enkeltmerden var snittvekten 7,38 kilo.

– Et tilnærmet perfekt utsett. Vi har knapt tapt en fôringsdag, foruten det som var planlagt i forbindelse med flytting, oppsummerer Øren.

– Samtidig er det hyggelig å registrere at vi klarer å produsere så stor fisk med en biologisk fôrfaktor på 1,07, og 1,08 økonomisk, legger han til.

Smolten ble først satt ut på den noe mer skjermede lokaliteten Skrosen, også det i Leka kommune. 160-metringene ble klargjort for å ha fullt fokus på foring fra dag én. Samdrift-strategien omfatter skjørt, nok rensefisk, den egenutviklede Midt-Norsk-ringen og fjernfôring.

Røkterne Håvard Horn (til venstre) og Bendik Kjærstad viser fram den rekordstore høstfisken som nå er slaktet ut.

Unngikk lusetrøbbel
– Sammen med smolten blandet vi inn fem prosent med rognkjeks fra Namdal Rensefisk i Flatanger, forteller produksjonslederen.

Fra utsett og fram til våren, fikk fisken energirikt fôr kombinert med en kur med Protec. Smolten fikk også en runde med Slice. Fram til 400 gram håndfôres det i tillegg til automatfôringen, for å sikre at all fisk kommer skikkelig i gang. På vårparten ble høyytelsesfôret Express lansert, og MNH var en av de første til å ta dette i bruk. Da fisken ble flyttet til Kvingra på tidligsommeren, så Frank Øren allerede konturene av et kanonresultat.

– Fram til da unngikk vi alle lusepåslag, og tapte ikke en eneste fôringsdag. Da vi flyttet fisken, kombinerte vi dette med forebyggende ferskvannsbehandling i brønnbåten. Én måned etter flytting, fikk de en runde med hydrolicer. Dette ble de eneste håndteringene før slakting.

Fjernfôring overvinner været
Anlegget på Kvingra automatfôres av dedikerte fôrere i turnus på MNH-brygga. Det har ifølge Øren vært en forutsetning for de gode resultatene.

MNH er nå i ferd med å montere fjernfôringssystemer også på Island, hvor konsernet er medeier i Ice Fish Farm. Tanken er at de erfarne medarbeiderne ved fôringssentralen i Rørvik også skal ta seg av fôringen i de værharde fjordene på østsiden av Island.

– På Kvingra har sentralfôring vært en nødvendighet. Vi kommer oss ikke ut dit hver dag.

Samtidig har det vært viktig å ha en dyktig og tilpasningsdyktig arbeidsgjeng ute på Kvingra. De har utført de riktige oppgavene når været har tillatt det. Produksjonslederens suksessoppskrift er som følger:

– Suksess i oppdrett handler om tre F-er – Folk, Fisk og Fôr. Vi har engasjerte folk som har tid, og som har lyst. Fra første fisk ble satt i sjøen, har fokus vært fôring og fiskevelferd, poengterer Øren, som i tillegg til høye snittvekter kan vise til svært lav dødelighet på Kvingra. Vi hadde noen utfordringer med deler av smoltutsettet, men korrigert for dette har vi 3,5% dødelighet fra 1 mnd etter utsett og frem til slakt.

Med fjernfôring fra land har Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya unngått tap av fôringsdager. Nå skal også oppdrettslaks i merder på østsiden av Island fôres fra sentralen i Midt-Norsk-brygga på Rørvik.

Rydder lokaliteten i vinter
MNH og Bjørøya fyller på med rensefisk gjennom produksjonssyklusen. Hvert anlegg har egen, dedikert rensefiskrøkter med ansvar for fôring og rensing av skjul: Rensefisken er alltid «fit for fight». Beliggenheten til Kvingra-lokaliteten har vist seg gunstig i forhold til lus. Med bakgrunn i den gode lusekontrollen, bestemte Øren seg for å utsette slaktetidspunktet. Det ga snittvektene en real boost.

– I fjor høst fikk vi beskjed fra salgsavdelingen om at slaktefisken vår var for liten. Det har vi ikke hørt i år. Nå er problemet å få plass i fiskekassen, ler Øren.

Før jul er Kvingra-lokaliteten ryddet. Dermed kan havet bare herje der ute, uten at MNH / B trenger å bekymre seg for verken mennesker eller utstyr.