Kvarøy Fiskeoppdrett kjøper alle aksjer i Ranfjord Fiskeprodukter

Nyheter
1590

Kvarøy Fiskeoppdrett sikrer seg smoltanlegg. 

– Kvarøy anser dette som ett strategisk oppkjøp der vi sikrer eierskap til ett av de viktigste leddene i verdikjeden for produksjon av laks, sier daglig leder ved Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen.

– Ranfjord Fiskeprodukter ligger plassert inne på Mo Industripark i Rana Kommune. Avstanden til havet er stor, men anlegget har en sentral plassering inne på Mo Industripark. Her er det rikelig tilgang på vann og overskuddsenergi fra Industriparken. Gjennom ett godt samarbeid med Mo Industripark, dyktige og erfarne ansatte, så har vi stor tro på en videre utviklingen av selskapet, uttaler Knutsen.

I forbindelse med overtakelsen kommer selskapet til å skifte navn til Kvarøy Smolt, og bli en del av Kvarøy-selskapene.

Alf-Gøran Knutsen. Foto: Privat

– Dette mener vi vil være med på å styrke kompetansen i begge selskaper, uttaler Knutsen.

Kvarøy Fiskeoppdrett starter et forprosjekt i februar, som skal utforske mulighetene for å bygge ett nytt smoltanlegg på Mo Industripark:

– Målet vårt med prosjektet er å modernisere anlegget slik at vi i større grad kan levere den fisken som både kunder og den nye eieren etterspør. Dette prosjektet åpner opp for muligheten til Kvarøy Fiskeoppdrett å få med seg andre strategiske partnere.

– Det er mange viktige faktorer som blir vurdert i den videre prosessen, men hensynet fiskevelferd og miljø vil være de fremste. Anlegget som vurderes vil være basert på gjennomstrømning, men med høy grad av vann og energibesparelse. Det vil også være viktig at ett nytt anlegg blir tilrettelagt slik at det ivaretar de ansatte og biosikkerheten på en god måte, legger han til.