Kunsten å legge seg flat

Kommentarer
387

I mellomtiden har selskapet på et vis beklaget, men samtidig vært for opptatt av å formidle at de har informasjon som skal endre inntrykket.

Les også: Beltestad beklager luseskader

Hendelsen ved Langskjæra har sendt sjokkbølger ut i næringen. Bildene av nedbeitet oppdrettslaks har brent seg inn i bevisstheten til de fleste. Folk, både i og utenfor næringen, reagerer med vantro og avsky på det som har skjedd.

Når Lerøys Stig Nilsen, går ut og beklager med et forbehold, havner det i kategorien av beklagelser lik Gerd-Liv Valla (tidligere LO-leder) beklagelse til Ingunn Yssen, som følte seg trakassert av sjefen.

– Hvis hun føler seg trakassert, så beklager jeg, sa Gerd-Liv Valla. Hun sa også at hun ikke var noen pusekatt.

Det er heller ikke Lerøy. Lerøy et av verdens aller største lakseoppdrettsselskap. Selskap av en slik størrelse skal man kunne forvente forstår krisehåndtering og mediedynamikk. Men selskapet har ingen kommunikasjonsstab. Det merkes.

– Vi kontakter pressen når vi har noe å si, sa en i ledelsen til iLaks da de fikk kritikk for manglede vilje til å snakke med pressen.

Det understreker deres manglende forståelse på mediehåndtering og ikke minst hvilken funksjon pressen har. Enda verre er det at det virker som om de ikke forstår hvilket ansvar de bærer som et av verdens største oppdrettsselskap.

Jeg er glad for at Henning Beltestad kan bekrefte at de bare sliter ved en av 100 godkjente lokaliteter. Men nå er det den ene lokaliteten som akkurat trekker ned en hel næring.

Pressehåndteringens første bud er at når man blir tatt i å gjøre noe galt legger man seg flat; erkjenner ansvar og viser handlekraft. Det virker som om Lerøy er mest opptatt av å få frem at situasjonen ikke var ille, og at de sitter på informasjon som vil korrigere inntrykket.

Inntrykk snus ikke ved å formidle at de sitter på viktige korrigeringer som Lerøy kun vil dele med Mattilsynet. Inntrykk korrigeres ikke ved å fortelle at alt er bra ved Lerøys resterende 100 andre anlegg. Inntrykk bedres ikke ved at Lerøy prøver å gjøre Mattilsynets håndtering av saken til det sentrale.

Bildene taler for seg. De gir vinklinger i media som er ubehagelig og som kan føles urettferdig. Det blir kritikk. Situasjonen blir imidlertid ikke bedre av å vikle seg inn i bortforklaringer og «hemmelig», korrigerende informasjon. Tvert om graver Lerøy seg enda mer ned og blir ytterligere sårbar for nye angrep.