Krüger Kaldnes ruller ut servicekonsept

Nyheter
960

Teknologibedriften skal hente inn all nødvendig informasjon direkte fra akvakultur-anleggene.

Krüger Kaldnes ruller i disse dager ut et tverrfaglig servicekonsept. Her får kundene alt fra én leverandør, det være seg prosessfaglig assistanse, mekanisk og elektro-automatiseringsmessig reparasjon og hjelp. Man kan få tilgang på spesialister i et 24/7-opplegg slik at man kan sikre nedetid i anleggene.

– Dette er en programvare vi selger med styringssystemene våre når vi selger anlegg. Når vi leverer utstyr så ligger alle tagger og informasjon som er nødvendig både for oss og for kunden der, sier Heidi Kyvik, salgsdirektør akvakultur i Krüger Kaldnes Norge.

Egen serviceavdeling
Krüger Kaldnes har opprettet en egen serviceavdeling for å følge opp konseptet hvor kundene har tilgang til prosessfaglige spesialister slik at anleggene opererer optimalt, slik at god fiskehelse og økonomi er sikret, til enhver tid.

– I tillegg unngår man unødvendige grensesnitt og misforståelser. Mange ser etterhvert at ting er tett sammenvevd og ting henger i sammen på tvers av fag, sier administerende direktør i Krüger Kaldnes, Asgeir Knutsen.

– Vi ser spesielt på de store store anleggene at det er kjærkomment at vi kan håndtere service uten at operatørene trenger å bekymre seg nevnverdig for det. Hverken tidsmessig eller planleggingsmessig, sier Kyvik.

Også eldre anlegg kan få tilgang
– Vedlikeholdssystemet kan også implementeres på allerede eksisterende anlegg, opplyser Kyvik.

Krüger Kaldnes forteller at de har planer om, spesielt for de anleggene som de har levert, å koble alle opp online.
– Her vil vi ved hjelp av dataanlyseverktøy predikere farlig og uønsket utvikling av vannkvalitet, samt at vi kan se på anleggets totale effektivitet. Alt dette for til syvende og sist å oppnå optimale forhold for fisken og optimal drift av anleggene, sier Kyvik avslutningsvis.