Kraftig resultatfall for Fremskridt Laks

Nyheter
974

Settes tilbake etter rekordåret 2017.

Med et resultat før skatt på 18,4 millioner kroner er mer enn to tredjedeler av resultatet til Bølmo-oppdretteren borte siden 2017. I 2018 endte selskapet opp med en driftsmargin på 18,7 prosent.

Det er en kombinasjon av høyere kostnader og lavere omsetning som sammen bidrar til nedgangen i resultat.

Fremskridt Laks driver med oppdrett av laks på to konsesjoner i Bømlo kommune. Oppdretteren eier også 50 prosent av Hardingsmolt.

«Selskapet har kompetente og dyktige arbeidstakere og forventer tilfredsstillende økonomiske resultat», skriver styret i årsregnskapet som iLaks har hentet inn.

«Selskapet driver kontinuerlig med videreutvikling av produksjon fra smolt til slakteferdig fisk», heter det videre.

Fremskridt Laks er eid av Fremskridt Holding, hvor Roar Espevold (39,1 prosent) og Bernhard Espevold (28,5 prosent) er største eiere. Einar Grønnevik, John A. Thormodsæter, Berhard Grønnevik og Nora Thormodsæter eier 8,1 prosent hver.

I 2017 betalte selskapet ut 25 millioner kroner i utbytte. For regnskapsåret 2018 blir det ikke betalt ut utbytte.