Kostnadskutt har ført til eit betre år for Aalesundfisk

Nyheter
0

Det går oppover for Aalesundfisk, etter eit svakt år i 2020.

Det ser ut til at Aalesundfisk har klart å styrke driften markant etter eit svakt år i 2020. Driftsresultatet for 2021 er opp frå 1,9 millionar kroner i 2020 til 7,1 millionar kroner. Dette skyldes at bedriften har klart å kutta varekostnadane med 5,5 prosent i 2021, utan at det har gått særleg utover salgsinntekten.

Det fremgår lite om fjoråret i styret sin årsberetning. Styret ser ifølgje den positivt på framtida, men dei ser nokon utfordringar med at samfunnet ikkje er heilt opna opp endå.

«Forventningene for 2022 er preget av utsiktene for at Coronapandemien skal komme under kontroll og samfunnene åpne opp igjen. Det tar tid for samfunnene å komme tilbake til normalen, men vi forventer økt etterspørsel etter varer og tjenester der sjømat inngår», skriv styret i deira årsberetning.

Die tek også opp aukinga i pris på laks, som eit faremoment for bedrifta. Dei trur denne vil kunne auke, og kan kome til å gå utover resultatet til neste år.

«Prisøkningen på varer og tjenester med følgende kostnadsinflasjon er noe vi kan forvente oss. Dette vil føre til økte driftskostnader. Økte råvarekostnader på fisk er noe vi ser allerede og det vil øke utover 2022», skriv styret vidare.

Aalesundfisk har 13 årsverk sysselsatt i Jugendbyen, og selskapets bokførte egenkapital var ved årsskiftet 31,1 millioner kroner. Selskapet har ikke langsiktig gjeld.

Aalesundfisk er eid av Aalesundfisk Holding, registrert i Kristiansund. Dette selskapet er 62,2 prosent eid av Bentneset Invest og Hydrotech-gründer Leif Inge Karlsen.

iLaks har prøvd å få ein kommentar frå Aalesundfisk, men har ikkje fått kontakt.

AALESUNDFISK 2021 2020 Endring
Omsetning 369,3 381,0 −3,1 %
EBIT 7,1 1,9 262,3 %
Resultat før skatt 6,3 0,4 1649,4 %
Driftsmargin 1,9 % 0,5 %
Alle tall i millioner kroner