– Kompensasjons MTB er et konstruktivt forslag, dersom det gjennomføres på rett måte

Nyheter
320

Sjømat Norge vedtok under sin generalforsamling, tidligere i april, at det nå skal komme på plass en kompensasjonsordning for de selskapene som rammes av virussykdommer, og må slakte ut fisken.

Det var en enstemmig forsamling som vedtok en såkalt kompensasjons MTB, hvor de som må slakte ut fisken får en forøket MTB i etterkant for å hente inn den tapte produksjonen.

Spesielt kan de mellomstore og små bedriftene rammes hardt når sykdom rammer fisken. Tapene kan bli svært alvorlige. Ikke bare i tapt produksjon, men også med tanke på permitteringer.

Stig Nilsen i Lerøy er positiv til en kompensasjons MTB. Foto: Kari Johanna Tveit

Bred enighet
De store selskapene er også enige i at en slik ordning bør komme på plass.

– Vi mener det er fornuftig å etablere en ordning hvor selskap som må foreta «stamping out» får mulighet til å kompensere for den tapte produksjonen gjennom en midlertidig økt MTB. Dette kan om nødvendig skje i samdrift med andre havbrukere eller i annen region på egne lokaliteter. Det er både samfunnsmessig og forretningsmessig fornuftig å sikre at sjømatproduksjonen opprettholdes i situasjoner hvor det tas nødvendige myndighetsstyrte grep for å begrense spredning av ikke ønskede sykdommer på fisk, sier Stig Nilsen i Lerøy om vedtaket.

Marine Harvest har også tro på at dette er veien å gå. Selv fikk selskapet PD på fisken på lokaliteten Feøyvika i Nord-Trøndelag, hvor de måtte slakte ut fisken.

– Vi mener at det er konstruktivt forslag, dersom det blir gjennomført på rett måte, mener Ola Helge Hjetland, som er kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest.

Han mener dette vil gi selskapene som rammes insentiver til å iverksette nødvendige tiltak mot virussykdommer på en rask og bedre måte, samtidig som de økonomiske konsekvensene blir redusert.

I følge kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest, har de tro på at en kompensasjons MTB er veien å gå. Foto: Pressefoto

Fremdeles uklart hvordan det skal gjennomføres
Sjømat Norge har ennå ikke detaljene på hvordan det hele skal gjennomføres, men de jobber nå for å få dette på plass.

SinkabergHansen fikk PD på to lokaliteter tidligere i vinter. Siden anlegget ligger nord for PD-grensa Buholmråsa, har de måttet slakte ut fisken. Dette har skapt overskrifter.

Daglig leder Finn Sinkaberg ønsker først og fremst andre ordninger enn utslakting for å forhindre videre spredning, og før han ønsker å kommentere hvor vidt en kompensasjons MTB vil være en god ordning, må han først vite hvordan det skal gjennomføres i praksis.

Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet ønsker også en slik ordning velkommen.

–  Når mindre og mellomstore bedrifter rammes har de mindre sjanse for å snu seg i egget enn større aktører. Hvis det kan være et incitament for å næringsaktørene til å slakte ut fisken raskt, er det ut fra et fiskehelsestandpunkt svært bra. Men videre kan det være andre komplekse problemstillinger som dukker opp. Dette må direktorater og politikere uttale seg om, sier Hjeltnes.