Knallår for E. Karstensen Fiskeoppdrett med økt slakt og betydelig høyere priser

Nyheter
948

Økte driftsresultatet med 66,4 prosent.

Oppdretteren, som holder til på Batalden, ei øy i Flora kommune i Sogn og Fjordane, leverte for 2018 en omsetning på 116,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 43,6 millioner kroner.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver styret at det økningen skyldes økt slakt og betydelig høyere markedspriser i de periodene hvor oppdretteren omsatte fisk.

For regnskapsåret 2018 betaler oppdretteren ut 20 millioner kroner i utbytte. Resterende overskudd overføres til egenkapital som ved årsskiftet beløp seg til 88,7 millioner kroner.

E. Karstensen Fiskeoppdrett melder at 2019 ligger an til å bli et nytt godt driftsår for selskapet, og at betydelige mengder kvantum er slaktet ut i perioden januar til mai i år.

«Til gode priser og med godt resultat (…) All fisk selskapet har i produksjon per tid er sykdomsfri», heter det i beretningen fra styret.

Sogn og Fjordane-oppdretteren er et familieeid selskap som har fem ansatte. Selskapet driver samdrift med Marø Havbruk på to lokaliteter.

Det har ikke lyktes iLaks å komme i kontakt med daglig leder Geir Karstensen.