Kina er Chiles hurtigst voksende laksemarked

Nyheter
801

Totalt ble 13 prosent mer atlantisk laks eksportert i 2018.

En fersk rapport fra IndexSalmon viser en økning i eksporten totalt fra januar til desember 2018 for laks og regnbueørretall. Fra 523.038 tonn i 2017 til 631.687 tonn ved utgangen av fjoråret, et hopp på 20,8 prosent.

Kina sto for den største økningen i eksporten med et enormt hopp på 58,1 prosent (39,1 tusen tonn), noe som gav en økning på 44,8 prosent (USD 262,3 millioner).

USA er fortsatt Chiles klart største kunde. Eksporten dit økte med 22,4 prosent i 2018, etterfulgt av Brasil en økning på 11,1 prosent. Eksporten til Russland økte med 52,0 prosent.

Skjermdump: IndexSalmon

– I 2018 utgjorde eksporten av atlantisk laks i tonn en andel på 92,1 prosent, en økning på 7,1 prosentpoeng sammenliknet med konkurrerende arter i 2017. Atlantisk laks er fortsatt den viktigste arten i det kinesiske markedet, skriver IndexSalmon.

Hovedeksportøren til Kina var Los Fiordos etterfulgt av Cermaq Chile og deretter Multiexport. Cermaq og Aquachile er imidlertid de største eksportørene samlet.

Chiles eksportverdi økte med 13,8 prosent fra USD 3,39 milliarder i 2017 til USD 3,86 milliarder i 2018. Dette var til tross for et fall på 7,9 prosent i lakseprisen fra USD 9,20/kg til USD 8,48/kg.