– Jobber for at alle skal ha tilgang til den nyeste forskningen

Nyheter
0

Terravera Foundation har laget en tech-plattform hvor de, sammen med blant annet NTNU og NHH, skal finne ut hva som faktisk er bærekraftig innen fiskeoppdrett og andre bransjer.

Daglig leder i Terravera Foundation, Ole Reinert Berg-Olsen, mener at den digitale løsningen deres vil gjøre at flere bedrifter vil bli mer bevisste rundt valgene de tar. Nettopp fordi den vil være tilgjengelig for alle.

– For mange bedrifter er det et spørsmål om kostnad og tilgjengelighet. Denne plattformen vil definitivt gjøre det mer attraktivt å følge sitt avtrykk på miljøet, sier han til iLaks.

Mobiliseringsprosjekt
Svein Roger Selle er daglig leder i Selle & Partners, et selskap som jobber med bærekraftig forretningsutvikling, forteller at store navn som ScaleAQ, Sekkingstad, Aker BioMarine og flere i oppdrettsnæringen er med på prosjektet.

– Vi har igangsatt et mobiliseringsprosjekt sammen med en rekke aktører innen havbruksnæringen. Dette går ut på å kartlegge et bredt utvalg av verdikjedene innen fiskeoppdrett for å kunne modellere opp hva som faktisk er bærekraftig. En del arbeid er allerede gjennomført, forteller han til iLaks.

Svein Roger Selle. foto Thor Brødreskift

– Forskningen er det NTNU, NHH og de andre utdanningsinstitusjonene som står for og er uavhengig – dette gjør at vi som tredjepart sørger for at tallmaterialet som blir brukt er verifiserbart og objektivt overfor næringslivet.

– En felles kartlegging av verdikjeder innen havbruk har aldri blitt gjort før. Og det er kun ved å skape et samarbeid at vi vil kunne komme dypt inn i verdikjedene, legger Selle til.

Kartlegging av energikildene
En av oppgavene Terravera Foundation jobber med er å kartlegge energikildene i Vestland fylke.

– Det er slik at cirka 80 prosent av energien som blir brukt på kysten kommer fra innlandet. Ved å kartlegge potensielle energikilder, kan man etterhvert ta i bruk fornybare energikilder som er tilgjengelig på den vestnorske kysten.

Illustrasjon over hvor nøye de kan gå inn i forskningen for å finne avtrykket. Her illustrert på EL-bil.

Han legger til at det er selskaper de er i dialog med som ser på mulighetene for lukkede merder, hvor man bruker bølgekraft som energikilde.

Alt kan man finne tall på
Berg-Olsen mener at jo enklere informasjonen kan skaffes, desto lettere og mer attraktivt vil det være for selskaper å implementere bærekraft i sine valg av materialer og teknologi.

Han sier at han ser at det er flere selskaper som sitter på gjerdet og venter på grunn av kostnadene det kan være forbundet med å undersøke egne verdikjeder.

Han forteller at Jotun er et av selskapene de jobber tett på.

– Jotun forsker helt ned på makronivå. De tester ut malingen på skip, hvor de ser på hva som er mest bestandig. Et mer strømlinjeformet skip gir lavere forbruk og da utslipp. Det er slik vi ønsker at alle selskaper skal tenke, sier han.

Alt av forskning
Tanken bak prosjektet er at man til en hver tid vil være oppdatert på hvilke løsning som har det beste klimaavtrykket innenfor et gitt felt.

– Når en studie er publisert og verifisert vil tallene legges inn på plattformen slik at brukerne våre kan benytte seg av informasjonen.

– Vi har snakket med forskere som nå skal reise til Kongo for å studere menneskerettighetene rundt kobolt utvinning, slik at vi kan kartlegge det. Det er så dypt vi ønsker å gå.