– Jeg tror vi er en av de beste investeringene kommunen har gjort

Nyheter
989

Daglig leder Hugo-Vegar Heggdal i Romsdal Processing forteller at det var en del skepsis da Midsund kommune investerte en million kroner i oppstarten av bedriften i 2005.

Lakseside etter lakseside. Bein etter bein. Kledd i hvite frakker, dekket med blå engangsplast, passer fire damer på at ingen bein sitter igjen i fisken etter at laksen har gått fra hel til filet. Når de er ferdige med den legges fisken i kasser og flyttes over til et nytt samlebånd.

Vi befinner oss helt ytterst på Otrøya i Midsund kommune. Her ligger en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen, Romsdal Processing. Sammen med Hofseth Biocare gjør de at bearbeiding av oppdrettslaks er den største arbeidsplassen i kystkommunen.

FOTO: Andreas Witzøe

Store ringvirkninger
Hugo-Vegar Heggdal har i dag i overkant av 40 ansatte, som på det meste foredler tett opp mot 50 tonn råstoff daglig. Heggdal følger nøye med på alt som foregår i produksjonshallen, og trår til der det trengs. Her er det ikke slik at daglig leder kun sitter på et kontor.

Daglig leder Hugo-Vegar Heggdal. FOTO: Andreas Witzøe

Han kan fortelle om at det var skepsis i kommunen da de i 2005 investerte en million kroner i oppstarten av Romsdal Processing.

– Men i ettertid tror jeg vi er en av de beste investeringene kommunen har gjort. Vi har skapt arbeidsplasser og ringvirkningene i et lokalsamfunn med 2000 innbyggere er enorm, sier Heggdal.

Romsdal Processing er i dag en bedrift med tre deleiere. Kommunen eier elleve prosent, mens resterende er delt likt mellom Lerøy og Salmar.

Må fokusere på det de kan gjøre noe med
Etter at fisken har gått gjennom dobbelsjekken for å sikre at alle bein er ute fraktes den videre til ett av to samlebånd. På det ene pakkes fisken rett inn i vakuumpakker, på det andre deles helsidene opp i stykker før det pakkes inn. Også her er det en god del håndarbeid i prosessen.

Heggdal forteller at de lett kan legge om utstyret til å kun produsere helsider om det skulle være behov.

– Det er også det vi tjener best på, men vi produserer det vi får av bestillinger. Det er ikke sånn at vi kan velge å vrake, sier han.

Heggdal kan fortelle at bedriften går bra, spesielt de siste to årene har vært gode.

– Det er klart det varierer i denne næringen. Det er ikke spiker vi produserer her. Vi er avhengige biologien og arbeidsmengden er sesongbasert, men de to siste årene har det gått bra, sier han.

Og mye av suksessen ligger i kvaliteten på produktene de leverer.

– Vi fokuserer på det vi kan gjøre noe med hver dag. Og det er å levere så gode produkter som mulig. Og det at vi får nye bestillinger viser at kundene er fornøyde med jobben vi gjør her, sier Heggdal.

FOTO: Andreas Witzøe

Håper myndighetene fortsetter å legge til rette
Fra fisken kommer inn til Romsdal Processing med lastebil til den hentes igjen kan det gå alt fra et par dager til en uke avhengig av når logistikken for frys er på plass. Det meste av ferdigvarene som sendes ut igjen fra Midsund bedriften er frossent.

Ved enden av samlebåndet i produksjonshallen merkes laksefiletene avhengig av hvilke produkt som produseres og hvor produktene skal skipes.

Det har vært mye støy rundt den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet». Hav Line kom forrige uke med et forslag om å returnere produksjonsfisken til Norge etter sortering i Danmark. Heggdal ønsker ikke å ta stilling til saken og håper myndighetene fortsetter å legge til rette for norske bedrifter langs kysten.

– Vi må tenke på hva vi kan gjøre noe med, så får vi håpe at myndighetene bidrar i positiv forstand slik at vi kan drive og holde på arbeidsplasser her langs kysten, avslutter Heggdal.

FOTO: Andreas Witzøe