– Jeg tror man kan ha mye å tjene på å være mer kreativ med fiskefôret

Nyheter
1172

– Forsøk vi har gjort har vist at små endringer og økt proteinmengde i fôret kan ha gunstige effekter, spesielt i perioder hvor fisken vokser mye, sier Jens-Erik Dessen ved Nofima. 

Har vi bommet på fett– og proteinratioen i fiskefôret? Det var utgangspunktet for Dessen sitt foredrag på Lofotseminaret i Mortsund.

Dessen presenterte forskning gjort av Nofima som viser at å øke proteinmengden og redusere fettmengden i fôret i perioder, kan ha gunstig innvirkning på fôrfaktor, gi høyere tilvekst og mindre sløyesvinn.

– Jeg snakker ikke om minimumskrav eller direkte anbefalinger, men mer en slags biologisk konsekvens av praktiske dietter som er litt forskjellige på fett og protein, sier Dessen til iLaks i etterkant av hans innlegg.

Ulike perioder
I forsøkene til Nofima hadde de fire prosent forskjell i fett og protein i sine pellets.

– Ett som inneholder høyere protein og er magere, mot ett som har mer fett og mindre protein. Men de har like mye fordøyelig energi. Så de har like mye energi, men vi veksler på hvor energien kommer fra. Deretter har vi sett hvordan fisken som får dette presterer i sjø, ved å se på fôrfaktor, tilvekst og sluttvekt, sier Dessen.

Og utifra resultatene mener Dessen oppdretterne kan ha mye å tjene på å være mer kreative eller eksperimentelle med fôret.

– Det vi har sett er at hvis man har et ubalansert fôr, altså at man kjører et fôr med mye fett, i perioder hvor fisken vokser raskt, kan man ha mye å tjene på å bytte. Kanskje da i stadiene fra 200 gram opp til en kilo, så kan det være en fordel å bytte og bruke et fôr som har mer protein og mindre fett, sier Dessen.

Sløyesvinn
I tillegg til å se på fôrfaktor, tilvekst og sluttvekt har Dessen og Nofima vurdert en rekke kvalitetsparametre i sløyd fisk.

– Noe som også er viktig er jo utbytte fra fisken og å redusere sløyesvinnet, altså redusere andelen innvoller relativt til kroppsvekt. Vi har for eksempel sett at fettrike fôr kan gjøre at det legger seg mer fett ved indre organer i fisken, sier han.

– Spesielt på høsten, i den ene studien vår, viste det seg at et mer magert og proteinrikt fôr økte tilveksten og bedret fôrfaktor. På vinterperioden hadde vi ikke noe positiv effekt av å øke proteinet nevneverdig. Da presterte en standard diett like godt. Våren var også en grei periode hvor vi fikk litt bedre fôrfaktor og tilvekst, avslutter Dessen.