– Japanske forbrukere trenger mer kunnskap om norsk laks

Nyheter
1243

I fjor gikk eksporten av norsk laks til Japan ned med tre prosent. I et marked i endring mener Gunvar Lenhard Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea, at man må fremme norsk laks og styrke differensiering til produktet for å snu trenden.

– Veksten i Sør-Korea fortsetter også i 2019 og markedet forventes å passer Japan i viktighet for norsk laks innen 2020, sa sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til iLaks for et par uker siden.

Wie mener måten Aandahl sier det på er interessant.

– Måten han sier det på sier noe om hvor viktig det koreanske markedet er, men samtidig sier det noe om hvor viktig det er å styrke det japanske markedet, sier Wie.

Komplisert marked
Selv om norsk laks har hadde en liten nedgang i Japan i 2018 øker det totale konsumet av sjømat i landet.

– Japan er et komplisert marked. Det er høy etterspørsel etter ulike typer sjømat. Det er en differensiering i laksemarkedet, og totalt sett øker konsumet, sier Wie.

Han forteller at Sjømatrådet i disse dager jobber med en kampanje for å ta igjen tapte markedsandeler.

– Vi jobber med en større kampanje, for å styrke differensieringen og fremme norsk laks. Det vi ser er at japanske forbruker trenger mer kunnskap. Vi gjør konkrete grep basert på det vi vet fra tidligere, sier Wie.

Større lerret
I 2018 økte Chile sin eksport av laks til Japan med 20 prosent. Wie mener også det må ta litt av skylden for tilbakegangen for den norske eksporten.

– Grunnen til tilbakegangen i 2018 er sammensatt, og det er ikke bare å peke på én faktor, det er mange grunner, sier han og legger til:

– Chile har hatt en sterk posisjon i Japan tidligere og har hatt en tilbakegang over flere år. Det er i ferd med å snu. Det påvirker så klart norsk eksport.

Wie forteller at Japan er et større lerret når det kommer til sjømat.

– Sjømaten går inn på veldig mange områder for forbrukerne. De kan spise den til alle måltider og i ulike former. Sammenlikner vi med Korea, som nesten kun spiser laksen rå i sushi, er det to helt ulike markeder.