Jackon: – Tredje år på rad med betydelig resultatfremgang

Nyheter
0

Jackon-gruppen nådde en omsetning på 4 milliarder kroner og et driftsresultat før
skatt på 441 millioner kroner i 2021. Dette er en fremgang på 25 prosent i forhold til året før.

Konsernsjef i det Fredrikstadbaserte emballasjeselskapet, Hege Buer, sier hun er tilfreds med resultatet, men har moderate forventninger for 2022.

– Jeg er totalt sett fornøyd med resultatet for Jackon-gruppen. Ikke bare er 2021 det tredje året på rad med betydelig resultatframgang, men også sterk omsetningsvekst i et marked preget av mye usikkerhet og globale utfordringer, sier hun i pressemeldingen.

Råvaremarkedet var gjennom hele 2021 svært utfordrende med ustabile, høye priser og lav
tilgang. Likevel har aktivitetsnivået i alle konsernets virksomhetsområder i Europa har vært høy gjennom året. Veksten kan i hovedsak tilskrives økt etterspørsel, store volumer, bred produktportefølje og langsiktig forbedringsarbeid i hele konsernet.

Hege Buer, CEO Jackon. Foto Jackon

– Årets første måneder i 2022 har vært bra. Til tross for økte priser på alle innsatsvarer og lange leveringstider ligger omsetningen så langt i år over fjorårets nivå, forteller Buer. Vi forventer en nedkjøling i markedet grunnet rente- og prisøkninger, samt et svært ustabilt
råvaremarked. Vi har heldigvis allerede en god finansiell stilling. Til høsten blir vi også del av et enda større konsern, så vi skal takle en regnværsdag eller to, legger Buer til.

I oktober i fjor ble det kjent at det børsnoterte industrikonsernet BEWI la inn bud på Jackon-gruppen, et bud som ble akseptert av Jackons eiere. Den ene eierfamilien, familien Akselsen, blir med videre som den nest største aksjonæren i det nye selskapet. Den formelle prosessen med godkjennelser er nå ferdig og sammenslåingen er forventet i løpet av tredje kvartal.

– De to selskapene som nå slår seg sammen kompletterer hverandre godt både geografisk
og produktmessig. Etterhvert vil vi kunne tilby kundene et bredere produktspekter, bedre
leveringssikkerhet og større fleksibilitet i den daglige håndteringen. Vi ser fram til å bli
kjent med våre nye kollegaer, starte samarbeidet og utveksle kompetanse på tvers av
fag- og forretningsområder, avslutter Buer.