Island åpner for produksjonsøkning: – Dette er store nyheter for oss

Nyheter
682

Det islandske Havforskningsinstituttet anbefaler en økning i produksjonsvolum for lakseoppdrett i sjøen. 

Havforskningsinstituttet har revidert risikovurderingsrapporten for naturressurser på Island, og funnet ut av det er mulig å utvide lakseproduksjonen med 20 prosent fra 71.000 tonn laks til 106.500 tonn i året.

Fridrik Sigurdsson. FOTO: INAQ

– Dette er veldig positivt for den islandske laksenæringen og kan gjøre den islandske produksjonen og posisjonen mye sterkere. Dette kan potensielt bety at den islandske produksjonen kan bli større enn på Færøyene, sier spesialrådgiver ved INAQ-konsulent Fridrik Sigurdsson til iLaks.

Han sier også at det må gjøres mange logistiske forbedringer for at den økte produksjonen skal bli en realitet.

– Infrastrukturen på Island utfordres når det gjelder veier og muligheter for å levere og pakke fisk, spesielt i løpet av vintermånedene npr været er vanskelig. Men forholdene er her for å gjøre det mulig, men det må investeres for at det kan bli virkelighet, sier han.

Styreleder i Arnarlax, Kjartan Olafsson, er også begeistret over den nye rapporten.

– Dette betyr en hel økning i den islandske oppdrettsindustrien. Dette er store nyheter for oss, sier han.

De største lakseoppdretterne på Island, fleste av dem med norske eiere, har i lang tid ønsket en økning. Disse inkluderer Arnarlax (eid av SalMar), Arctic Fish (NRS), Laxar (Måsøval) og Fiskeldi Austfjarda (Midt-Norsk Havbruk).

Havforskningsinstituttet har videre sagt at oppdrettere sannsynligvis vil bli premiert med ytterligere økning hvis de setter ut steril settefisk (triploid) eller storsmolt på over 400 gram. Det innebærer en økning på de eksisterende anbefalingene med ti prosent.

Fridrik Sigurdsson beregner at det vil ta rundt tre år før de forskjellige selskapene kan implementere endringene, og deretter vil det ta mellom fem og ti år for å se økningen i lakseproduksjonen.

Ifølge Sigurdsson er den mest positive utviklingen at nye områder har åpnet seg for å produsere og slakte, på toppen av økningen av de eksisterende områdene. 12.000 tonn vil være tillatt på Nord-vestkysten, Isafjardardjup, 12.000 tonn i Faskrudsfjørdur og 6.500 tonn i Seydisfjørdur, som begge ligger på østkysten.