Internasjonal pris til norsk gründerselskap

Nyheter
844
Quantidoc får den internasjonale innovasjonsprisen for utvikling av en metode som enkelt og presist måler slimlaget til fisk. Foto: UiB

Den internasjonale innovasjonsprisen går til noen som finner frem til nye løsninger på utfordringer i havbruksnæringen, samt de som utøver godt lederskap og tør å satse på idéen sin. Global Aquaculture Alliance som ble etablert i 2012 er en internasjonal organisasjon som skal fremme miljømessig og sosialt ansvarlig havbruk.

Professor Karin Pittman jobber til daglig som forsker ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen, og arbeidet med å finne frem til den nye analysemetoden, startet der for seks år siden. Men for at metoden skal bli tatt i bruk i sjømatnæringen har hun, sammen med flere, etablert Quantidoc AS.

Levende celler ytterst
Quantidoc får den internasjonale innovasjonsprisen for utvikling av en metode som enkelt og presist måler slimlaget til fisk. I motsetning til oss mennesker som har døde celler helt ytterst i huden, er det levende celler, eller slim som dekker fiskeskinnet. Dette inneholder antibakterier, antivirus, antistoff og antiparasittiske stoffer, noe som betyr at fisk kan få forholdsvis store skader dersom deler av slimet blir skrapt bort. Det kan faktisk være mer alvorlig enn en dyp rift i skinnet.

Daglig leder i Quantidoc, Ole Jacob Myre. Foto: Quantidoc,

Forskning og velferd
Analysemetoden vil være til god hjelp, både for å finne frem til et godt fôr som styrker slimlaget, og innen avlsforskning der målet er å finne frem til de beste genene. I tillegg kan metoden, som gir raske svar på fiskens helsetilstand, si noe om hvordan fisken har det i merdene. Derfor er de veldig viktig at de som jobber på anleggene til en hver tid har kunnskaper som gjør at en kan sette inn nødvendige tiltak.

-Slimlaget er en viktig velferdsindikator for fisken og slike analyser kan si noe om hvor godt den tåler behandling mot lakselus, og hvor utsatt den er for ulike typer sykdommer, sier daglig leder i Quantidoc, Ole Jacob Myre.

Tror det er lurt å teste ofte
Styreleder Hans Runshaug i Quantidoc har jobbet både med produksjon av utstyr for havbruksnæringen og med produksjon av matfisk. Han ønsker å rose Karin Pittman og det marine forskningsmiljøet i Bergen.

–De innehar en vitenskapskompetanse som er med å skape grunnlag for en god utvikling. Kontinuerlig testing av laksens slimlag vil gi de ansatte ute på merdene viktig informasjon og god kunnskap om fiskens helsetilstand og velferd, sier Runshaug.

Ønsker metoden velkommen
Professor Åshild Krogdahl ved NMBU Veterinærhøgskolen og avdelingsdirektør Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet jobber begge med problemstillinger knytt til fiskehelse. De fremhever at slimproduksjonen er en sentral del av fiskens forsvarsmekanisme og ønsker metoden «Mucosal Mapping» velkommen.

-Analysemetoder som kan måle slimlaget på en enkel måte vil være nyttige i arbeidet for å si noe om fiskens helsetilstand, sier Hjeltnes.