Inter Sea snudde minus til pluss

Nyheter
0

Omsetningen opp 50 prosent og snur fra minus til pluss for den bergensbaserte eksportøren. 

Selskapet som driver eksport av fisk, omsatte for 555,2 millioner kroner i 2021, men er langt unna rekordåret 2019, hvor de omsatte for for 794 millioner kroner.

iLaks skrev i fjor om en stor inntektssvikt for selskapet. 

I årsberetningen fremkommer det at selskapet har hatt bedre tilgang til fisk i 2021, enn foregående år, noe har gjort resultatet bedre. Det fremkommer også at selskapet ser det som en utfordring i første halvdel av 2022, å fremskaffe nok fisk, samt de høye prisene.

«Hvor lenge det vil vare er vanskelig å si, men vi ser økt tilgang og lavere priser i andre halvdel», fremgår det av styrets beretning i årsrapporten.

Styret i Inter Sea har besluttet at overskuddet på 14 millioner kroner etter skatt, skal avsettes til egenkapital.

Ved årsslutt 2021 hadde selskapet en opptjent egenkapital på 109 millioner kroner, opp fra 95 millioner kroner i 2020. Selskapet har en langsiktig gjeld på 9,9 millioner kroner.

iLaks har forøkt å kontakte daglig leder,Hans Inge Nilsen, for en kommentar, men har ikke besvart henvendelsene.

Inter Sea 2021 2020 Endring
Omsetning 555,2 369,9 50,1 %
EBIT 10,3 -3,2 421,9 %
Resultat før skatt 17,1 -7,5 328,0 %
Driftsmargin 1,9 % -0,9 %
Alle tall i millioner kroner