Marginalt resultatfall for Eidsvaag

Nyheter
0

Det Frøya-baserte rederiet som lever av å frakte fôr, kunne se en grei økning i omsetningen på 8,2 prosent i 2021, men samtidig se at resultatet falt. 

Omsetningen gikk opp fra 557,5 millioner kroner i 2020, til 603,4 millioner kroner i 2021. Dette var den høyeste omsetningen for selskapet til nå. Resultatet før skatt gikk såvidt ned fra 11,6 millioner kroner, til 11,1 millioner kroner. En nedgang på 4,3 prosent.

Driftsmarginen var så vidt opp fra 5 prosent til 5,3 prosent.

Det fremgår i årsberetningen at de ser på økt konkurranse fra utlandet som en av utfordringene, sammen med økte drivstoffpriser.

«Internasjonale aktører har inntatt det norske markedet. Selskapet legger ned mye ressurser på planlegging og innføring av ny og forbedret teknologi ombord i sine skip. Det arbeides kontinuerlig med utvikling og og effektivisering av logistikk og forventer at dette arbeidet skal bidra til at selskapet også i fremtiden også skal være konkurransedyktig», heter det i årsberetningen.

«Eidsvaag Marin». Foto: Brunsvika.net

Les også: Fôrfraktbåt på grunn utenfor Fedje. 

Rederiet er heleid av familien Eidsvaag, med Vidar Eidsvaag som daglig leder og hovedaksjonær i selskapet. Beholdningen hans lå på med 55 prosent av aksjene ved utgangen av 2021. Søskenene Rita og Rune eier de resterende aksjene, med henholdsvis 25 og 20 prosent hver.

Selskapet ble startet av faren, Per Eidsvaag, i 1995 og eier i dag seks fartøy. Selskapet står oppført med 110 ansatte.

I årsberetningen fremgår det at økte lønnskostnader utgjør 20,8 millioner kroner. Mye av dette knyttes til at det var første år med full drift i de to nye skipene til selskapet.

Det nevnes også at selskapet har flytende rente på lånene sine, slik at renteendring kan påvirke fremtidige resultat.

Resultatet etter skatt landet på 8,6 millioner kroner, ned fra 9 millioner kroner året før. Det ble vedtatt utbytte på tre millioner kroner, hvor da 5,6 millionene kroner ble avsatt til egenkapital.

Opptjent egenkapital ved årsslutt var 99,5 millioner kroner, opp fra 93,9 millioner kroner året før. Den totale gjelden var på 793,5 millioner kroner, hvor 656,8 var betegnet som langsiktig gjeld.

Det har ikke lykkes for iLaks å få en kommentar fra daglig leder, Vidar Eidsvaag.

Eidsvaag 2021 2020 Endring
Omsetning 603,4 557,5 8,2 %
EBIT 32,0 27,7 15,5 %
Resultat før skatt 11,1 11,6 -4,3 %
Driftsmargin 5,3 % 5,0 %
Alle tall i millioner kroner