ILA påvist i oppdrettsanlegg i Hordaland

Nyheter
1098

Lokaliteten drives av Troland Lakseoppdrett og Telavåg Lakseoppdrett.

Det er Mattilsynet som melder om funnet av ILA ved sjølokaliteten Drøno i Austevoll kommune. Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober om ILA-mistanken.

I kunngjøringen skriver mattilsynet at det ble stadfestet ILA-diagnose den 2. november på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Videre skriver de at det er startet utslakting av fisk med sikte på tømming av lokaliteten.

Mattilsynet ber om at alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås. Også andre bes vise aktsomhet.