ILA påvist i Nordkapp

Nyheter
1103

Det er påvist infeksiøs lakseanemi, ILA, på Grieg Seafood sin oppdrettslokalitet Laholmen i Nordkapp kommune.

iLaks har tidligere skrevet om mistanken.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Laholmen. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose ved lokaliteten 23. januar, etter obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet på sine hjemmesider.

Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.