ILA-mistanke hos Bolaks

1710

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Altaneset i Fusa kommune i Hordaland fylke.

Lokaliteten drives av Bolaks.

«Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås», skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Grunnlag for mistanke
Virksomheten varslet Mattilsynet 4. juni 2018 om mistanke om ILA på sjølokaliteten 13227 Altaneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen.

Restriksjoner
For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.