ILA-mistanke for Nova Sea

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Nova Sea sjølokaliteten Teksmona i Meløy kommune i Nordland fylke.

HaVet varslet Mattilsynet 19. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Teksmona. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner. Det er forbud mot flytting av fisk, båter og utstyr uten særskilt tillatelse, melder Mattilsynet.

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Teksmona ligger i en tidligere etablert overvåkingssone for ILA i Meløy og Rødøy kommuner. Overvåkingssonen ble etablert den 28. april 2021.

Dersom mistanken blir bekreftet vil det innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.