– Det var ikke kjekt å ha en «dødsdom» hengende over seg

Nyheter
1438

Nå legger Profunda ILA-saken bak seg, men det har satt ett støkk I bedriften som har stor interesse av å få solgt rogn til både inn- og utland.

Stamfiskanlegget Profunda fikk i desember mistanke om ILA.  I ettertid viser denne mistanken seg å ikke være riktig etter at Veterinærinstituttet påviste en forurensning i laboratoriet fra andre ILAV-positive prøver som ble analysert samtidig med prøven fra Profunda.

Uheldig
– Det er klart at denne hendelsen har vært uheldig. Både for oss og Veterinærinstituttet. Det var ikke kjekt for oss, men det kan heller ikke ha vært gøy å være en av dem som var på laboratoriet den dagen uhellet skjedde, mener Helge Ressem, som er daglig leder i Produnda.

Samtidig legger han til at han synes Veterinærinstituttet skal ha honnør for at de tok saken svært seriøst, da selskapet stilte spørsmål ved om det kunne ha skjedd en krysskontaminering av prøvene som gav det positive testresultatet.

– Vi hadde ingen tegn til sykdom i anlegget, så mistanken kom veldig overraskende på oss. Det ble heller ikke funnet noen ytterligere tegn til smitte i etterkant.  Vi meldte derfor raskt ifra til Mattilsynet om vår bekymring om at det kunne ha skjedd en feil. Nå er vi glade for at det straks ble tatt tak i, sier Ressem, som understreker at det ikke har vært noe kjekt å ha en «dødsdom» hengende over seg.

Har kostet
Han bekrefter overfor iLaks at hendelsen også har kostet selskapet noen ekstra kroner.

– Nå sender vi inn veldig mange prøver hvert år. Det er ren rutine. Men det ble selvsagt en merkostnad når vi fikk mistanke om ILA, og etter at anlegget ble båndlagt av Mattilsynet. I tillegg ble det litt som å lete etter nåla i høystakken for å komme til bunns i hva som egentlig hadde skjedd, forklarer Ressem.

Han mener likevel at situasjonen kunne vært verre.

– Tross alt var vi heldige når uhellet først var ute. Denne prosessen kunne drøyd mye lenger enn det det gjorde. Det tok kun en måned fra vi ble båndlagt til vi fikk mistanken avkreftet.

Han er derfor ikke bekymret for at hendelsen kan ha skadet omdømmet, eller at det kan få noen konsekvenser for å nå enkelte markeder.

Beklagelse og intern granskning
Veterinærinstituttet på sin side er lei seg for at en slik feil kunne skje.

– Dette er noe Veterinærinstituttet beklager. Nå vil vi gjennomføre en intern granskning for å komme frem til hvorfor dette skjedde, sier Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet til iLaks.