Ikke agurktid i februar, Torrissen

Kommentarer
979

Det er positivt at havforsker Ole Torrissen gjennom mange år har bidratt til å fylle formidlingsmandatet som ligger hos offentlige forskningsinstitusjoner gjennom aktiv foredragsholding og annen populærvitenskapelig formidling.

Les også: Havforsker med egen blogg

Men det var ikke det som var sakens kjerne i artikkelen «Havforsker med egen blogg». Sakens kjerne er at det på en nettside med hummer og kanari, tydelig kommer frem at Torrissen markedsfører at han har et ønske om å selge konsulenttjenester rettet inn mot havbruksnæringen. Dette er åpenbart elefanten i rommet som han behendig unngår å ta opp i et tilsvar gjennomsyret av gammelmanns hersketeknikk av typen «lille venn».

Les også: Agurktid i iLaks.no?

Mellom hundefôr og utstyr til sportshunder henvender Torrisen seg også seg mot et marked som etterspør konsulenttjenester innen akvakultur. Om dette har vært en suksess for ham eller ei er i denne sammenheng underordnet.

På nettsidens fane om konsulenttjenester står det:

«Maricult ble etablert i 2013, og er et lite selskap som tilbyr rådgivningstjenester innen havbruk. Vi har ingen bånd til leverandører og understreker at vi vil være objektive, profesjonelle og en betrodde rådgivere. Vårt råd vil kun bli gitt med ett formål – å beskytte oppdragsgivers behov og ønsker».

Videre skriver han at eieren av Maricult AS, er Professor Ole Torrissen, som har vært aktiv i forskning, prosjektgjennomføring og forvaltning av akvakulturvirksomhet siden tidlig på 1980-tallet. Hovedfokus har naturlig nok vært på lakseoppdrett, men han har også en solid kompetanse når det gjelder marine arter og tropisk akvakultur.

Torrissen arbeider i et offentlig forskningsinstitutt, men ønsker også å påta seg oppdrag i et konkurransemarked på si. Det er ikke nødvendigvis problematisk, men inviterer til noen viktige grensedragninger både for ham og hans arbeidsgiver. I det perspektivet har hjemmesiden allmenn nyhetsverdi.