Ice Seafood tapte penger selv om de omsatte for nesten en halv milliard kroner

Nyheter
548

Bergenseksportøren måtte tåle et underskudd for 2018.

Selskapet som drives og eies av de to hviterussiske brødrene Alexandre og Viachaslau Leonchanka måtte bokføre et underskudd før skatt på 1,7 million kroner.

Eksportørens likviditetsbeholdning var ved årsskiftet 15,7 millioner kroner. Styret skriver at selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god, og at det er forutsetninger for fortsatt drift.

«Til grunn for antakelsen ligger resultatprognoser for 2019 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling», skriver styret i sin beretning i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 55,2 millioner kroner, sammenliknet med 43,6 millioner kroner året før. Egenkapitalandelen har i samme periode sunket fra 51,8 prosent til 37,7 prosent.

Ice Seafood ble startet opp i 2010, og driver med eksport av laks og ørret, hovedsakelig til Øst-Europa, samt investerer i selskaper som driver i samme bransje.

iLaks har ikke lyktes med å komme i kontakt med Ice Seafood.